Bình Phước: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước vừa quyết định điều động, bổ nhiệm 2 cán bộ làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.

Ngày 7.9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi lễ và trao quyết định, điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước quyết định điều động bà Đào Thị Lanh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 7.9.

Bình Phước: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Bà Đào Thị Lanh được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

H.G

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước trao quyết định điều động, chỉ định ông Trần Văn Vinh, Bí thư Huyện ủy Đồng Phú đến nhận công tác tại Hội Nông dân tỉnh kể từ ngày 7.9, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và giới thiệu bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bình Phước: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ông Trần Văn Vinh được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Bình Phước

H.G

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu mong muốn các cán bộ được điều động, chuyển sang nhiệm vụ mới sẽ hoàn thành tốt công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao phó; phát huy những kinh nghiệm, thế mạnh trong chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trước đó (ngày 16.8), UBND tỉnh Bình Phước điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND H.Đồng Phú giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công thương; điều động ông Hoa Vận Định, Trưởng phòng Đầu tư, thẩm định và giám sát đầu tư thuộc Sở KH-ĐT đến nhận công tác tại UBND H.Đồng Phú, giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND H.Đồng Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026.