LỊCH CẮT ĐIỆN ĐIỆN LỰC AN GIANG

 Chọn quận/huyện Long Xuyên Châu Thành Chợ Mới Châu Đốc Tân Châu Thọai Sơn Châu Phú Phú Tân Tri Tôn Tịnh Biên Thành Phố An Giang 

Chọn quận/huyện

Ngày

Nội dung

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Tri Tôn

Khu vực : Xã Lê Trì

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Mỹ Hòa ( khu vực Ngọn Mương Điểm) – TPLX

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Cần Đăng(khu vực dọc TL941 từ Điện Máy Xanh đến Bưu điện xã Cần Đăng)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Cần Đăng(khu vực Đình Cần Đăng )-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Cần Đăng(khu vực tạm Cần Đăng 3A )-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện lực Chợ Mới

Khu vực : Một phần xã Hội An (từ cầu Cái Nai đến Chợ Cái Tàu) một phần ấp Bình Phú xã Hòa An – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Xã Tân An – Tân Châu – AG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 11:00 đến 14:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Phường Long Hưng – Tân Châu – AG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực kênh Xẻo Sâu, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Bình Khánh (khu vực đường Phan Bội Châu từ phường Đội đến bến đò Công Chánh) – TP Long Xuyên.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Mỹ Thới (khu vực xóm đóng tàu đến ngang NM NTACO) – TP Long Xuyên.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Lê Triệu Kiết từ cầu Duy Tân đến đường Châu Văn Liêm, hẻm trường Thoại Ngọc Hầu, đường Tôn Đức Thắng từ Mũi Tàu đến đường Châu Văn Liêm phía bên phải ) – TP Long Xuyên.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Bình Khánh (khu vực đường Võ Văn Hoài từ cầu Nguyễn Trung Trực đến trường Ischool) – TP Long Xuyên.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Hòa Bình Thạnh(khu vực trạm bơm kênh HT5 )-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Cần Đăng(khu vực TT học tập cộng Đồng xã cần Đăng )-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 09:30 đến 14:00

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Tân Phú(khu vực TDC 9 Hẹ )-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện lực Chợ Mới

Khu vực : Xã An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới); một phần xã Hòa Bình (từ Nhà Thờ Cần Thay đến cầu Cái Đôi) – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Vàm Phước Hưng, xã Phước Hưng, huyện An Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực ấp Hòa Thành, xã Định Thành, Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực kênh nông dân, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực ấp Tân Thành, xã Định Mỹ, Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : Một phần ấp Bình Hưng 1, một phần ấp Bình Hưng 2 thuộc xã Bình Mỹ – Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TB Bờ Giảng, ấp Vĩnh Thành, TT Cái Dầu -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA-Bình Mỹ 2, ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TB K1 Nam QG, ấp Bình Thuận, xã Bình Long -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : Trạm Bơm Tập Đoàn Quang ĐK7, ấp Bình Phước, xã Bình Chánh -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA Nguyễn Nhơn Bình, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Khu vực : – Một phần xã Tân Hòa, một phần xã Hiệp Xương (từ Chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán, ấp Hiệp Hòa thuộc xã Hiệp Xương) – huyện Phú Tân.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Tri Tôn

Khu vực : Xã Luong An Trà

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Bình Đức (khu vực TĐC Bình Đức) – TP Long Xuyên.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Tân Phú(khu vực trạm T3 Kinh mướp văn)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình(khu vực trạm T2 Tân Phú)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình(khu vực TDC Tào Lê)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình(khu vực trạm T1 Tân Phú)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã An Hòa(khu vực dọc QL91 từ cầu Bình Hòa đến cầu Kinh Quýt)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình(khu vực trạm T3 Tân Phú)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình(khu vực trạm T2 Kinh Mướp Văn)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Tân Phú(khu vực trạm T3B Tân Phú 1)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Tân Phú(khu vực trạm T3C Tân Phú)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Tân Phú(khu vực trạm T3B Tân Phú)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần TT Vĩnh Bình(khu vực trạm T4A Tân Phú)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : TBA T2A Vĩnh Mỹ, trụ 473CĐ/23/8/3 tuyến 473CĐ, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc(bán tổng cho Công ty Điện Nước AG).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : TBA T4 Vĩnh Mỹ, trụ 473CĐ/23/8/13 tuyến 473CĐ, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc (bán tổng cho Công ty Điện Nước AG).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : TBA T2 Vĩnh Mỹ, trụ 473CĐ/23/8/5 tuyến 473CĐ, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc (bán tổng cho Công ty Điện Nước AG).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : TBA T1A Vĩnh Mỹ, trụ 473CĐ/23/10B tuyến 473CĐ, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc (bán tổng cho Công ty Điện Nước AG).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Trạm Chùa Phú Thạnh, trụ 473CĐ/23/8/13/1 tuyến 473CĐ, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : TBA T1 Vĩnh Mỹ, trụ 473CĐ/23/17 tuyến 473CĐ, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc (bán tổng cho Công ty Điện Nước AG).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Huệ (từ cầu cống vong đến NM Tol An Trung), ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Huệ (từ cua Tây Kỳ đến Cống Cô nhỏ), ấp Nam Sơn, TT Núi Sập, Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Huệ (từ Cống Cô Lớn đến cầu Thoại Giang), ấp Nam Sơn, TT Núi Sập, Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Huệ (từ Cống Cô Lớn đến cầu Thoại Giang), ấp Nam Sơn, TT Núi Sập, Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TB K1 ĐÌA ĐÔI, xã Vĩnh Thạnh Trung -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : Trạm Vĩnh Quới 3A, ấp Vĩnh Lộc, TT Cái Dầu -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA-Nguyễn Văn Phu, ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp