11/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Mỹ Phước (khu vực từ hẻm Bà Hợi đến cầu sắt đôi) – TP Long Xuyên.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Bùi Văn Danh từ quán Hiếu Báu đến NH Thắng Lợi 3) – TP Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực cầu Đầu Lộ) – TP Long Xuyên.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

11/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Bình Hòa(khu vực dọc QL91 cổng KCN Bình Hòa)-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Bình Hòa(khu vực dọc QL91 từ Huy6e5n Đội Châu Thành đến cổng KCN Bình Hòa)-huyện châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Bình Hòa(khu vực dọc QL91 từ Huyện Đội đến ngã 3 lộ te-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Bình Hòa(khu vực dọc QL91 ngã 3 Bến đò Nhà Thí-huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Đường Tôn Đức Thắng, dãy số chẵn từ nhà số 612 đến nhà số 636, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Trạm ĐĐ Trường Đua, trụ 473CĐ/84/36 tuyến 473CĐ, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Trạm ĐĐ Lê Lợi 4, trụ 473CĐ/53 tuyến 473CĐ, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Trạm ĐĐ HƯNG LỘ 4, trụ 473CĐ/23/8/7B tuyến 473CĐ, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Trạm ĐĐ Lê Lợi, trụ 473CĐ/69 tuyến 473CĐ, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Xã Vĩnh Lộc – An Phú – AG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA-Cty TNHH TM Tân Thành, ấp Vĩnh Thuận, TT Vĩnh Thạnh Trung -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA-Lâm Phước, xã Bình Mỹ -Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Khu vực : – Một phần xã Tân Hòa, một phần xã Hiệp Xương (từ Chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán, ấp Hiệp Hòa thuộc xã Hiệp Xương) – huyện Phú Tân.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Tri Tôn

Khu vực : Xã Lê Trì

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022Cúp điện từ 05:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Long Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022Cúp điện từ 05:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022Cúp điện từ 05:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Phường Long Thạnh – Tân Châu – AG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022Cúp điện từ 05:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Phường Long Thạnh, Long Sơn – Tân Châu – AG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Khu vực : – Một phần xã Hoà Lạc và một phần xã Phú Thành (từ Ban CHQS xã Phú Thành đến Cầu Hòa Bình) – huyện Phú Tân.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Khu vực : – Một phần xã Hoà Lạc (khu vực kênh Bắc Phú Lạc) – huyện Phú Tân.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Đông Xuyên, Mỹ Phước (Khu vực đường Ung Văn Khiêm, khu ĐHAG, Bệnh Viện Đa Khoa AG, trường TH Y Tế, khu DC Tiến Đạt, DC Tây ĐH, DC Tỉnh Đoàn, DC Cty Xây Lắp AG, DC Tầm Bót) – TP Long Xuyên.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Ngô Quyền từ chùa đến NK Tỉnh Ủy, nước đá Tỉnh Đội) – TP Long Xuyên.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022Cúp điện từ 05:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Long Thạnh, Long Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022Cúp điện từ 05:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Long Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022Cúp điện từ 05:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Phường Long Thạnh, Long Châu – Tân Châu – AG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022Cúp điện từ 05:00 đến 17:00

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Phường Long Phú – Tân Châu – AG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022Cúp điện từ 08:30 đến 13:30

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực CDC Phú Hữu, TT Phú Hòa, Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp