18/03/2022

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Long (khu vực đường Hùng Vương Nối Dài, rạch Cái Sơn, hẻm Châu Thị Tế) – TP Long Xuyên.

07:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần Xã An Hòa (khu vực rạch Kênh Quýt) huyện Châu Thành

07:30

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện lực Châu Đốc

Các TBA (bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang: – Trạm T5 TL 957, trụ 476AP/30/46/44 xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú;

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện lực Châu Đốc

Trạm biến áp T3 Khánh An, xã Khánh An, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện lực Châu Đốc

Các TBA (bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang: – Trạm T16 KDC Nhơn Hội 476AP/152, xã Nhơn Hội.huyện An Phú.

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện lực Châu Đốc

Trạm T11 Khánh Bình trụ 474AP/180/A54/14 và T12 Khánh Bình trụ 474AP/180/A54/33 tuyến 474 An Phú, xã Khánh Bình, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện lực Châu Đốc

Trạm biến áp T2 KDC Nhơn Hội trụ 476AP/153, xã Nhơn Hội, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện lực Châu Đốc

Trạm biến áp T6 Đa Phước – An Phú trụ 472AP/109, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện lực Phú Tân

Một phần xã Phú Xuân, Hiệp Xương (khu vực Nam Kênh Phú Bình) – huyện Phú Tân.

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện lực Tri Tôn

Nhánh cầu 15, thị trấn Tri Tôn

08:30

13:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện lực Chợ Mới

Một phần ấp Đông thuộc xã Mỹ Hiệp – huyện Chợ Mới – An Giang.

08:30

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện lực Châu Phú

Thị trấn Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ tây, một phần xã Bình Long ( ấp Chánh Hưng, Bình Hưng, Bình Châu ), xã Mỹ Phú ( ấp Mỹ Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thuận ) – huyện Châu Phú

05:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện lực Châu Phú

Một phần ấp Chánh Hưng thuộc xã Bình Long; một phần ấp Bình Minh, ấp Bình Tân, Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2 thuộc xã Bình Mỹ; toàn bộ xã Bình Thủy – huyện Châu Phú

05:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện lực Phú Tân

Một phần xã Phú Xuân, Hiệp Xương (khu vực hướng từ ấp Hòa Hưng đến trường Tiểu học A Hiệp Xương) – huyện Phú Tân

07:30

17:00

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/03/2022

Điện lực Tri Tôn

Xã Lê Trì, huyện Tri Tôn

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Bình Khánh, Bình Đức và Xã Mỹ Hòa Hưng, TPLX (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến Tu Viện Nguồn Sống phía bên trái và toàn bộ khu vực xã Mỹ Hòa Hưng)

07:00

14:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Bình, Bình Khánh, Bình Đức , TPLX

07:00

14:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Bình, TPLX

07:00

07:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Bình, Mỹ Xuyên , TPLX

07:00

14:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Bình, Xã Mỹ Hòa Hưng (Cồn Phó 3), TPLX

07:00

14:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Bình, TPLX

07:00

14:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Long (khu vực đường Nguyễn Huệ từ đường Trần Hưng Đạo đến Hai Bà Trưng phía bên phải, đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến NH Nhà Nước) – TP Long Xuyên.

08:00

15:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Bình, TPLX

13:30

14:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần Xã Vĩnh Thành (khu vực Ba Dồ từ NMXL Đặng Thành đến cây xăng Vĩnh Thành Hưng) huyện Châu Thành

07:30

10:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần Xã Vĩnh Thành (khu vực chợ Đông Bình Nhất, rạch Trà Sa, rạch Trà Suốt, Rạch Chùa) huyện Châu Thành

07:30

10:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Châu Phú

Ấp Vĩnh Thành thuộc Thị trấn Cái Dầu, một phần ấp Bình Châu, Bình Thắng, Bình Chiến thuộc xã Bình Long, ấp Mỹ Thiện, Mỹ Hiệp thuộc xã Mỹ Đức – huyện Châu Phú

05:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Châu Phú

một phần ấp Bình Minh thuộc xã Bình Mỹ, một phần ấp Bình Thuận thuộc xã Bình Long, xã Bình Chánh – huyện Châu Phú

05:00

06:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Châu Phú

Một phần ấp Chánh Hưng thuộc xã Bình Long; một phần ấp Bình Minh, ấp Bình Tân, Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2 thuộc xã Bình Mỹ; toàn bộ xã Bình Thủy – huyện Châu Phú

05:00

06:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Châu Phú

KCN Bình Long, một phần ấp Chánh Hưng, Bình Chánh thuộc xã Bình Long – huyện Châu Phú

05:00

06:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Châu Phú

KCN Bình Long, một phần ấp Chánh Hưng, Bình Chánh thuộc xã Bình Long – huyện Châu Phú

17:00

18:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Châu Phú

một phần ấp Bình Minh thuộc xã Bình Mỹ, một phần ấp Bình Thuận thuộc xã Bình Long, xã Bình Chánh – huyện Châu Phú

17:00

18:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Châu Phú

Một phần ấp Chánh Hưng thuộc xã Bình Long; một phần ấp Bình Minh, ấp Bình Tân, Bình Thành, Bình Trung, Bình Hưng 1, Bình Hưng 2 thuộc xã Bình Mỹ; toàn bộ xã Bình Thủy – huyện Châu Phú

17:00

18:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện lực Tịnh Biên

Xã An Cư, ấp Tân BIên, Phú Cường, xã An Nông – huyện Tịnh Biên

07:30

16:30

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.