22/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 13:30

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần P. Mỹ Thạnh (khu vực trạm Bơm Cái Sắn cũ Ranh Làng Hội Quán, dc Hòa Thạnh, TĐC Cái Sắn) – TP Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần P. Đông Xuyên (Một phần đường Ung Văn Khiêm từ đường Lý Thái Tổ ND đến cầu sắt đôi Xẻo Trôm) – TP Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : Dương Quốc Thắng – 1x25kVA – 471CD/21/20/1 tuyến 471CD Ấp Bình Thuận, Xã Bình Long, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TB Kênh 9 (BK10 CP)-475CD/392A/112-1x250kVA ấp Bình Điền, xã Bình Phú, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA Vĩnh thuận 1 – 3x50KVA – 471CD/157 tuyến 471CD Ấp Vĩnh Thuận, TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : Trạm Công Cộng UBND Huyện Châu Phú – 2x50kVA – 471CD/73/2/1 tuyến 471CD Ấp Vĩnh Thành, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TB K16 Bắc kênh 10-475CD/392A/59/28/19-1x160kVA xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần P. Mỹ Hòa (khu vực Mương Khai) – TP Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Xã Hòa Bình Thạnh, một phần TT An Châu (dọc rạch Chắc Cà Đao), một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 6 Dương, chợ Tân Thành)H. Châu Thành.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : – Đường Lê Hồng Phong (Kinh 4) thuộc phường Núi Sam và xã Vĩnh Châu; – Đường Huỳnh Văn Thu, phường Châu Phú B – Tp Châu Đốc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Khu vực đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Đông Sơn 1, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA-KDC Bình Phú – 3×37,5kVA – 476CD/236/3 tuyến 476CD Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA-Trường THCS Bình Mỹ – 3x25kVA – 473CD/132/34/4 tuyến 473CD Ấp Bình Trung, Xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA-Bình Thủy 3 – 2×37,5kVA – 473CD/164/3/7 tuyến 473CD Ấp Bình Phú, Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : TBA-Phạm Kim Tiên – 3×37,5kVA – 473CD/164/17/57B tuyến 473CD Ấp Bình Thới, Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực UBND xã & xung quanh UBND xã) – TP Long Xuyên

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : Xã Vĩnh Trạch (trừ khu vực tỉnh lộ 943 và ấp Vĩnh An) – huyện Thoại Sơn; một phần xã Vĩnh Thành – huyện Châu Thành.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : Ấp Mỹ Hiệp xã Mỹ Đức, ấp Long Định xã Ô Long Vỹ – Huyện Châu Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : Trần Trí Dũng – 3×37,5 kVA – 478CD/41B/17 tuyến 478CD TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : Nguyễn Thanh Hùng – 1×37,5kVA – 478CD/258/67/38/25/1 tuyến 478CD ấp Long Sơn – xã Ô Long Vỹ – Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : Trường THPT Thạnh Mỹ Tây-475CD/290B/1-3×37.5kVA tuyến 475CD Ấp Long Châu I, Xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Châu Phú

Khu vực : T1 Ô Long Vỹ – 2x25kVA – 478CD/258/7 tuyến 478CD ấp Long Định xã Ô Long Vỹ – Huyện Châu Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Phú Tân

Khu vực : Một phần xã Tân Hòa và một phần xã Tân Trung (từ Mương Chưởng Bá hướng về cầu Cái Đầm và từ Ngã Ba Lộ Sứ hướng về Bến đò Vàm Nao), một phần xã Bình Thạnh Động (từ cầu Cái Đầm hướng về Bến đò Thanh Bình) – huyện Phú Tân.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực từ Cầu Xẽo Môn đến cầu Đít Mun) huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực từ Cầu Chùa Miên đến KDC 6 Miên) huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Cầu Chín Liền) huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp