11/03/2022

Điện Lực Ba Tri

-Ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Ba Tri

-Ấp Tân Quý xã Tân Mỹ huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Bình Đại

– Ấp 1 – 2 xã Bình Thới

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Thạnh Phú

NRNT Lê Văn Kiếm ấp Giao Thạnh, xã Giao Thạnh

07:00

17:00

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

11/03/2022

Điện Lực Châu Thành

Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa, ấp Long Hòa xã Giao Long

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Giồng Trôm

-Ấp 1 xã Long Mỹ

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

– Ấp Giồng Xếp xã Nhuận Phú Tân

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

– Ấp Phú Thuận xã Phú Mỹ

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Ba Tri

-Ấp Phú Thạnh xã Phú Lễ huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Ba Tri

-Ấp An Hòa xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Ba Tri

-Ấp Giồng Quéo xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Bình Đại

– Ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại; ấp 1 xã Thạnh Trị, ấp 3 xã Bình Thới, Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc

07:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

12/03/2022

Điện Lực Thạnh Phú

Khu phố 2, thị trấn Thạnh Phú

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Thạnh Phú

Khu Khu Phố 3, Thị trấn Thạnh Phú

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Châu Thành

Khu phố 3–4 thị trấn Châu Thành

07:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Châu Thành

Trạm KH

13:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Giồng Trôm

-Ấp 2 – 3 – 4 xã Sơn Phú

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Giồng Trôm

-Ấp Tân Hòa xã Tân Thanh

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện lực Chợ Lách

– Ấp Sơn Phụng xã Sơn Định

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

– Ấp Vĩnh Trị xã Khánh Thạnh Tân

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022

Điện Lực Thành phố Bến Tre

-Ấp Phú Hào, Phú Hữu, Phú Tự xã Phú Hưng

07:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/03/2022

Điện Lực Ba Tri

-Ấp 4-5 xã An Đức huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Ba Tri

-Ấp 5 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Ba Tri

-Ấp 2 xã Bảo Thuận huyện Ba Tri.

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Bình Đại

– Ấp Vinh Điền – Vinh Hội – Vinh Châu xã Vang Quới Tây, Phú Hưng – Phú Thạnh – Phú Mỹ – Long Thuận xã Phú Thuận

07:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/03/2022

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

– Ấp Thanh Sơn 2 xã Thanh Tân

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Thành phố Bến Tre

-Bên phải đường Đồng Văn Cống từ vòng xoay phường 6 đến chợ phường 7, khu vực chợ phường 7, đường Võ Văn Khánh từ chợ phường 7 đến nghĩa trang Bình Phú

07:00

18:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật