18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Khu phố Bình Khởi phường 6; ấp Bình Thành xã Bình Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp Phú Long xã Phước Ngãi huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Khu vực : – Khu phố 6 Thị trấn Mỏ Cày Nam; ấp Mỹ Trạch xã Hương Mỹ

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 2 xã Tam Hiệp

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 1 xã Tam Hiệp

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 4 xã Tam Hiệp

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 1 xã Thạnh Trị

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Thạnh Quí Thị trấn Thạnh Phú, ấp Thạnh Lại xã Bình Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : CSNT Phạm Văn Tám, ấp An Bình xã An Qui

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Thông 4 xã Thanh Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : ấp Thanh Bình 1, 2 – xã Tân Thành Bình

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Gia Thạnh – xã Thạnh Ngãi

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Đức B xã Tân Bình,

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Ấp 2,3 xã Sơn Đông

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Đường Lộ số 4 phường 4

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : Xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : Khách hàng nuôi tôm Trần Minh Ngọc xã Bảo Thuận huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Phi Sơn xã Bảo Thuận huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : Ấp 2 – 3 xã An Ngãi Trung, xã An Phú Trung huyện Ba Tri.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Khu vực : – Ấp Tân Lộc xã Tân Hội, Hội An xã Đa Phước Hội

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại; ấp 1 xã Thạnh Trị, ấp 3 xã Bình Thới, Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Giồng Kiến xã Phú Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 5 – 6 – 7 – 8 xã Lộc Thuận, Phú Mỹ xã Phú Vang, Cả Đuối xã Định Trung

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Giao Tân, Giao Hiệp, Giao Hòa A, Giao Hòa B xã Giao Thạnh

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Vĩnh Phú – Vĩnh Hiệp xã Vĩnh Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Hòa Thạnh – Bình Thanh – Long Hiệp – Bình An xã Hòa Nghĩa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Long Hiệp xã Hòa Nghĩa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Vĩnh Trị xã Khánh Thạnh Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Thông 4 xã Thanh Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Khu vực chợ phường 7; Đường Đồng Văn Cống từ cầu Mỹ Hóa đến vòng xoay Mỹ Thạnh An; đường Trương Vĩnh Ký, Đường Nguyễn Văn Nguyễn, đường Âu Cơ từ cầu Cái Cối đến cầu Mỹ Hóa xã Mỹ Thạnh An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Đường Đồng Văn Cống từ cầu Mỹ Hóa đến vòng xoay Mỹ Thạnh An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 18:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Đường Đồng Văn Cống từ cầu Mỹ Hóa đến vòng xoay Mỹ Thạnh An; đường Trương Vĩnh Ký, Đường Nguyễn Văn Nguyễn, đường Âu Cơ từ cầu Cái Cối đến cầu Mỹ Hóa xã Mỹ Thạnh An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : Ấp 5-6-8 xã An Thủy huyện Ba Tri huyện Ba Tri.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : Ấp Phú Thạnh xã Phú Lễ huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Phú Hưng – Phú Long xã Phú Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại; ấp 2 xã Thạnh Trị, Mắc Miễu – Bình Huề 1 – Bình Huề 2 – Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Khu Phố 2, Thị trấn Thạnh Phú.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Giồng Trôm

Khu vực : -Xã Phong Nẫm, ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tích Đức – Khánh Thạnh – Tân Hưng – Tân Lợi xã Khánh Thạnh Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật