22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Ấp 1,2 xã Phú Nhuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Khu phố 2 phường 3 nay thuộc phường An Hội; khu phố 1 phường 5

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Ấp 2,3 xã Sơn Đông; ấp Bình Thành xã Bình Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp Kinh Mới xã Tân Hưng huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp Tân Quí xã Tân Mỹ huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Thới Lợi 1 – Thới Bình xã Thới Thuận

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Giồng Cà xã Thừa Đức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Khu vực : Ấp Thanh Vân xã Định Thủy

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Khu vực : Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Quí An Hòa, xã Hòa Lợi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Thạnh Mỹ xã Mỹ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Phước Thành xã Tam Phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Đông Nam – Vĩnh Nam – Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Phước Trung xã Phước Mỹ Trung, Tân Lợi xã Tân Phú Tây

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tích Phúc xã Khánh Thạnh Tân –

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Phú Thuận xã Phú Mỹ

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Hòa Hưng – Hưng Long xã Hòa Lộc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Ấp An Thạnh A xã Mỹ Thạnh An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Khu phố 3 phường Phú Tân; ấp 1 xã Sơn Đông

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Khu Phố 6 phường Phú Khương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Khu phố 4 phường Phú Khương

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/03/2022Cúp điện từ 09:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Đường Hùng Vương, Phan Ngọc Tòng, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Bỉnh Khiêm phường An Hội

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Đường Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Chi Lăng, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Đống Đa, Hùng Vuơng phường 2, khu vực chợ phường An Hội

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Khu phố 5 phường Phú Khương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp Tân Phú xã Tân Mỹ huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp 9 xã An Đức huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp 6 xã An Đức huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -KP 3-6 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -KP 2 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 3 xã Bình Thới

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp 3 xã Thạnh Trị

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Khu vực : Ấp Thanh Vân xã Định Thủy

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Quí Thuân A, xã Hòa Lợi.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Thạnh Phước -Thạnh An xã Thạnh Phong

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Thạnh Quí A Xã Bình Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Mỹ xã Đại Đền, ấp Phú xã Tân Phong, ấp Quí Thế, xã Quới Điền

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Long Khánh xã Tân Thiềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Thanh Yên xã Tân Thiềng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Đại An xã Hòa Nghĩa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Gia Phước – xã Hưng Khánh Trung A,

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Hưng Nhơn xã Hưng Khánh Trung A

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Thanh Sơn 1 – xã Thanh Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Thông 4 xã Thanh Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Đường Trần Quốc Tuấn phường 4

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Ấp 1,2 xã Phú Nhuận

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/03/2022Cúp điện từ 09:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Khu phố 2 phường 4

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Ấp Phú Chánh xã Phú Hưng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Khu vực : -Đường Trần Quốc Tuấn phường An Hội; lộ số 4 phường 4

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp 4-5 xã An Đức huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp An Qui xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp 2 xã Tân Hưng huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp An Hòa xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Khu vực : -Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Giồng Tre xã Phú Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Ấp Ao Vuông xã Phú Long, Cả Nhỏ xã Định Trung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Khu vực : Ấp An Thiện – Thới Hòa xã Thành Thới B, An Trạch Tây – Thới Khương xã Thành Thới A, Vĩnh Khánh xã An Thạnh, Hội An xã Đa Phước Hội, ấp Thị xã Hương Mỹ

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Võ Văn Tám xã Thạnh Trị

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 09:50 đến 11:00

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Nuyễn Hoàng Quốc xã Bình Thắng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 13:50

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Cao Thanh Vân xã Bình Thắng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 14:00 đến 15:30

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Ngô Huỳnh Hoàng Nhu 3 xã Bình Thắng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 15:40 đến 16:40

Điện Lực Bình Đại

Khu vực : – Khách hàng NTCN Lê Hồng Phương xã Bình Thắng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp An Hòa, xã Mỹ An

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp Xương Thạnh B Xã Thới Thạnh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 12:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp An Điền, An Điền, An Khương B xã An Điền

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Khu vực : Ấp An Khương A xã An Điền

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Phú Thuận xã Quới Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Khu vực : – Ấp Hòa 1 – Hòa Lộc xã Vĩnh Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Lợi – Tân Thuận Trong – Tân Thuận Ngoài – Tân Hòa Trong xã Tân Phú Tây

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Thông 3 xã Thanh Tân

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Khu vực : – Ấp Tân Lợi – Tân Thuận Trong – Tân Thuận Ngoài – Tân Hòa Trong xã Tân Phú Tây,

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật