LỊCH CẮT ĐIỆN ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

 Chọn quận/huyện Thủ Dầu Một Dĩ An Thuận An Bến Cát Dầu Tiếng Tân Uyên Phú Giáo Trung Tâm Bàu Bàng Bắc Tân Uyên 

Chọn quận/huyện

Ngày

Nội dung

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực KP Bình Đường 1 – phường An Bình – TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực Hẻm 521 Nguyễn Trí Phương – phường An Bình – TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực KP Bình Đường 4 – phường An Bình – TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Mất điện một phần khu vực Ấp Xóm Bưng, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Phú Giáo

Khu vực : Ấp Cây Cam, Đồng Tâm xã An Bình (Phú Giáo)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bến Cát

Khu vực : Trạm ấp 1 An Điền 1

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Trung Tâm

Khu vực : Khách hàng Nguyễn Văn Buôn, Phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Bến Cát

Khu vực : Nr T12 KDC Ấp 5B TH

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực giao đường Đông Minh và đường Võ Thị Sáu – phường Đông Hòa -TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Trí Phương từ cổng chào TT Hành Chính Dĩ An đến ngã 3 Nhị Đồng – phường Dĩ An -TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Trí Phương từ UBND Phường Dĩ An đến Xóm Nhang – phường Dĩ An -TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực KDC công ty 19/8 – phường Đông Hòa-TP Dĩ An- tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện Lực Thuận An

Khu vực : Nr NT La Mai

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Bến Cát

Khu vực : QLDA Trường Việt Đức

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng

09/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Mất điện một phần khu vực Ấp 7, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Mất điện một phần khu phố Đồng Sổ, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực : – Khu vực đường CMT8 lưới hạ thế thuộc trạm Hàng Dừa, phường Phú Thọ. (TDM)

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện

09/03/2022Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực : – Khu vực đường CMT8, đường Lê Hồng Phong từ ngã 4 Phú Văn đến ngã 4 Địa Chất và từ ngã 4 Phú Văn đến Nhà Máy Đường các trạm Nguyễn Quốc Thắng, Trường Ng.T.M.Khai, Trần Ngọc Huệ, Tuấn Vũ, Sân bóng Mini Phú Thọ, Fly Sport Center, Tiểu học Phú Thọ, Nhà Thờ Bà Lụa, phường Phú Thọ (TDM) – Khu vực đường Lê Hồng Phong từ ngã 4 Địa Chất đến ngã 4 Phú Văn, các trạm Cty Quốc Sơn, Ô tô Nam Thắng, Thiệu Thị Ngọc Cẩm, phường Phú Thọ (TDM).

Lý do : Cắt điện để đảm bảo an toàn do các sự kiện bất khả kháng (bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hoả hoạn)

09/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Bến Cát

Khu vực : Trạm ấp 4 Chánh Phú Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Trung Tâm

Khu vực : – Khu vực lưới hạ thế trạm Cây Dương 1 và trạm Cây Dương 2, thuộc Khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Bến Cát

Khu vực : – Khu vực các trạm Bưng Đào, Bưng Đào 1, Bưng Đào 2 (Bến Cát)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực đường hẻm công ty SGX – phường Đông Hòa-TP Dĩ An- tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực đường Khu Phố Bình Đường 4- phường An Bình – TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực đườngKhu Đô Thị TMDV Quảng Trường Xanh- phường An Bình – TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực Quốc Lộ 1K từ Ngã 3 Cây Lơn đến công ty SGX – phường Đông Hòa-TP Dĩ An- tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực Quốc Lộ 1K từ Big C đến Nhà Thờ Đông Hòa – phường Đông Hòa-TP Dĩ An- tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực Giáo Xứ Đông Hòa – phường Đông Hòa-TP Dĩ An- tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực Đường Tô Vĩnh Diện – phường Đông Hòa-TP Dĩ An- tỉnh Bình Dương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực : – Khu vực khu Chung Cư Phú Cường, đường Võ Thành Long lưới hạ thế thuôc trạm KCC Phú Cường-T1 và trạm KCC Phú Cường-T2, phường Phú Cường. (TDM)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : Ấp Căm Xe xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : Ấp Cây Liểu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : Ấp Hòa Phú xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : Ấp Lò Gạch xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : Ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Phú Giáo

Khu vực : Khuôn viên E271, Khu phố 4 TT Phước Vĩnh (Phú Giáo)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Bến Cát

Khu vực : Trạm 6 KDC Ấp 5 CPH

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp