LỊCH CẮT ĐIỆN ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

 Chọn quận/huyện Phan Thiết Tuy Phong Đức Linh Hàm Tân Phú Quý Hàm Thuận Bắc 

Chọn quận/huyện

Ngày

Nội dung

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : Tại các dự án NLMT

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH MTV XNK HHP

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH Đầu tư 911

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : KS Quốc Tế Hải Tinh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Khai Anh 1

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH Long Diên

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH Bao Bì Trung Phát

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY QUANG ĐIỆN HƯNG PHÚ

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NLC – BÌNH THUẬN

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC NGÂN

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Khách hàng Nguyễn Hữu Thường – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : xã Mỹ Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Khu vực : Xã Hòa Thắng, Hồng Phong- Huyện Bắc Bình

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : Tại các dự án NLMT

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : TBA Cao su Đức Thuận

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Công ty CP Ban Mai

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Công ty Hàm Tân Solar Farm

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH Tân Phúc Solar Farm

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Hộ Kinh Doanh: Hiền Hương

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN HÒA 1

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ÁNH DƯƠNG KHÁNH HÒA

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Công ty cổ phần quản lý đầu tư Bình Thuận

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY TNHH SXTM DỊCH VỤ XNK COVINEST

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH THỦY

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Thôn 1, thôn 3 – xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH XD Thiên Hải

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : KS Quốc Tế Hải Tinh 5

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY TNHH THUẬN HÒA TUẤN HÙNG

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO ĐỊNH

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY TNHH MTV ĐẤT VIỆT XANH MINH ĐỨC

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Khôi

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Thôn Suối Bang – xã Thắng Hải – Huyện Hàm Tân

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Hộ Kinh Doanh: Chín Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Thôn Hiệp An, thôn Hệp Tìn, thôn Hiệp Cường – Xã Tân Tiến – Thị xã La Gi

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)