22/03/2022

Điện lực Tuy Phong

Thôn La bá – xã Phong Phú, xã Phan Dũng.

08:00

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022

Điện lực Phan Thiết

khu phố Long Sơn, suối nước – phường Mũi Né

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022

Điện lực Đức Linh

Mất điện một phần thôn 4 xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh

08:00

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2022

Điện lực Hàm Tân

Thôn Suối Bang, Thôn Thắng Hải, thôn Hà Lãng – Xã Thng Hải – Huyện Hàm Tân

07:00

17:00

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

24/03/2022

Điện lực Tuy Phong

Thôn An Trung -xã Bình An-Huyện Bắc Bình

08:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022

Điện lực Tuy Phong

Thôn An Hòa -xã Bình An-Huyện Bắc Bình

08:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022

Điện lực Tuy Phong

Khu vực Sông Lòng Sông- xã Phong Phú

08:00

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/03/2022

Điện lực Hàm Tân

Đường Quốc Lộ 55 (Từ cầu Sối Đó đến cầu Láng Gòn) – Xã Tân Xuân – Huyện Hàm Tân

07:00

17:00

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

24/03/2022

Điện lực Hàm Tân

Toàn bộ khu vực xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp