18/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH Bao Bì Trung Phát

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

18/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH Long Diên

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

18/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

18/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH XD Thiên Hải

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

18/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Trần Thị Khánh Phước

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : trục đường Lạc Long Quân từ quán ăn Xuân Hưng đến cầu Suối Nhum – xã Tiến Thành -Phan Thiết

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG HOA

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

18/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CTY TNHH XNK NÔNG SẢN NGUYÊN THUẬN

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : Thôn Ba Bàu – xã Hàm Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : một phần Xã Hàm Minh – huyện Hàm Thuận Nam

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Tuy Phong

Khu vực : Xã Phan Rí Thành, Phan Hòa-Huện Bắc Bình, một phần thị trấn Phan Rí Cửa-Huyện Tuy Phong

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

18/03/2022Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Tuy Phong

Khu vực : Xã Phan Rí Thành, Phan Hòa-Huyện Bắc Bình, một phần thị trấn Phan Rí Cửa-Huyện Tuy Phong

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Đường Bến Chương Dương – Phường Phước Lộc – Thị xã La Gi

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Một phần thôn Liêm Thái (khách hàng trạm Cầu Suối Sa) xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Một phần thôn Phú Nhang (khách hàng trạm Suối Dầu 3) xã Hàm Hiệp – Hàm Thuận Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : Tại các dự án NLMT

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty CP Đầu tư GPC Solar 1

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : KS Quốc Tế Hải Tinh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Khai Anh 1

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : HỘ KINH DOANH CHÂU HẢI THỊNH

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Hộ kinh doanh: Ngọc Quý

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : LƯƠNG VĂN HÒA

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : NGUYỄN VĂN HIẾN

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

19/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tuy Phong

Khu vực : Xóm 1- Xã Phước Thể- Huyện Tuy Phong

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Tuy Phong

Khu vực : Thôn An Hòa, An Trung -xã Bình An-Huyện Bắc Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : Tại các dự án NLMT

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH Đầu tư 911

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Công ty TNHH Đầu tư 930

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH Trang Trại Ngọc Hân

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : TBA Nguyễn Đặng Lực

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Công ty Hàm Tân Solar Farm

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH Tân Phúc Solar Farm

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Nhà MN Tân Tiến

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : KS Quốc Tế Hải Tinh 5

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Tân Hà 3 – Xưởng Cơ Khí

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CTY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MIỀN TRUNG

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Ocean Tower

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : PHẠM VĂN ĐƯỢC

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI HÀM LIÊM

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC NGÂN

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 10:30 đến 13:00

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : Tại các dự án NLMT

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

20/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Mất điện thôn 1, 2, 3, 4 xã Sùng Nhơn, xã Đakai huyện Đức Linh.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật