11/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

Mất điện một phần KP1 – P.Bửu Long, KP4 – P.Quang Vinh

07:00

07:30

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

Mất điện một phần KP1, 5 – P.Bửu Long

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

Mất điện một phần KP1, 5 – P.Bửu Long, KP4 – P.Quang Vinh

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

Mất điện một phần KP1 – P.Bửu Long, KP4 – P.Quang Vinh

16:30

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Thống Nhất

Ấp Bạch Lâm 2 – xã Gia Tân 2; ấp Tân Yên – xã Gia Tân 3; ấp Dốc Mơ 3 – xã Gia Tân 1

07:45

11:45

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Một Phần KP6, 7 P. Hố Nai

07:30

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Một Phần KP2, 4, 6 P. Hố Nai

07:30

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Nhơn Trạch

Một phần ấp Trầu – xã Phước Thiền

08:00

09:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Nhơn Trạch

Một phần ấp Trầu, một phần ấp Bến Sắn – xã Phước Thiền

09:30

10:45

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Long Khánh

Mất điện khách hàng K4

09:00

10:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Nhơn Trạch

Một phần ấp Trầu, một phần ấp Bến Sắn – xã Phước Thiền

13:00

14:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Long Khánh

Mất điện khách hàng Nguyễn Văn Nghiêm

10:30

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Một Phần KP1 P. Tân Hiệp

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Một Phần KP1 P. Tân Hiệp

11:00

13:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Long Khánh

Mất điện khách hàng CS Duyên Cường

12:00

13:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Định Quán

Ấp Ngọc Lâm 2 – Xã Phú Xuân – Huyện Tân Phú.

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Định Quán

Ấp Thọ Lâm 3 – Xã Phú Xuân – Huyện Tân Phú.

10:15

12:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Định Quán

Ấp Ngọc Lâm 2 – Xã Phú Thanh và Ấp Ngọc Lâm 2, 3 – Xã Phú Xuân – Huyện Tân Phú.

13:30

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

(Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa)

07:30

09:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

(Mất điện một phần KP4, 5 – P.Bửu Hòa)

09:45

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/03/2022

Điện Lực Định Quán

Ấp Hiệp Tâm 1 và Ấp Hiệp Tâm 2, Thị trấn Định Quán – huyện Định Quán

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/03/2022

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Một Phần KP2, 3 P. Trảng Dài

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12/03/2022

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Một Phần KP10 P. Tân Biên. Ấp Lộ Đức Xã Hố Nai 3; Công ty TNHH Toan Thành Công; Hộ Kinh Doanh Ngô Văn Tú

07:30

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12/03/2022

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Một Phần KP2, 3, 3A P. Trảng Dài

08:30

12:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Trị An

TBA Nguyễn Văn Liễu – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu

08:00

16:30

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Trị An

Một phần ấp Cây Xoài và một phần ấp Bình Chánh – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu

12:00

13:30

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Trị An

Một phần Khu phố 7 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu

14:00

16:00

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Long Khánh

– Mất điện khách hàng Cty CiBao

08:30

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Long Khánh

Mất điện khách hàng Cty NYG

09:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 và một phần KP2, 3, 4 – P.An Bình

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Long Khánh

– Mất điện khách hàng XNK Ngũ Cốc

10:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Trị An

TBA Cao Hùng – Ấp Bình Chánh, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Trị An

TBA Phương Nga – Ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Trị An

TBA Toàn Gia Phát – Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu

10:30

12:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện Lực Trị An

Nhánh Mỏ Đá Thạnh Phú – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu

10:30

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

Điện lực Xuân Lộc

08h30 – 10h00: Một phần các ấp 2, 2A – xã Xuân Hưng

08:30

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp