18/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

TBA Tân Bản 1A – tuyến 482 Cầu Hang (Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa)

07:30

09:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

TBA Tân Vạn 7A – tuyến 475 Biên Hùng (Mất điện một phần KP4 – P.Tân Vạn)

08:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

TBA Tân Bản 2A – tuyến 482 Cầu Hang (Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa)

09:45

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Biên Hoà

TBA Bửu Long 11 – tuyến 476 Hàm Nghi (Mất điện một phần KP3 – P.Hòa Bình)

13:30

15:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Trị An

TBA VP ĐL Trị An – KP8, thị trấn Vĩnh An

05:00

06:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Trị An

Một phần Ấp 3 và một phần Ấp 5 – xã Vĩnh Tân

07:30

16:30

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Trị An

TBA Grimaud VN – xã Vĩnh Tân

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Trị An

TBA Thủy Hoàng Kim – Ấp 4, xã Phú Lý

10:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện lực Xuân Lộc

08h30 – 17h30: – Một phần các ấp 1, 1A, 2 – xã Xuân Hưng; – Các trạm khách hàng Nguyễn Văn Hồng Ngọc, Công ty Hà Phương, Cơ sở gạch Hữu Đức, Công ty An Phát Tám – 3.

08:30

17:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Định Quán

Ấp 3-4 xã Phú Lập, Ấp 1 xã Tà Lài – Huyện Tân Phú.

08:00

12:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Định Quán

Ấp 3-4 xã Phú Lập – Huyện Tân Phú.

14:15

16:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Trảng Bom

Một phần ấp 4, xã An Viễn, H. Trảng Bom

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Long Khánh

Mất điện khách hàng Cty Phú Minh Châu

09:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Trảng Bom

Một phần Ấp Tân Phát, ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61, H. Trảng Bom

08:30

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Định Quán

Ấp Suối rút – xã phú túc.

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Định Quán

TRẠM BƠM ẤP 2 THANH SƠN

08:00

13:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Định Quán

Ấp Suối rút – xã phú túc.

10:15

12:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Định Quán

Ấp Suối rút – xã phú túc.

14:15

16:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Nhơn Trạch

Một phần Khu phố Mỹ Khoan – TT Hiệp Phước

08:00

09:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Nhơn Trạch

Một phần Khu phố Phước Mỹ – TT Hiệp Phước

09:30

10:45

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022

Điện Lực Nhơn Trạch

Một phần Khu phố Phước Mỹ, một phần khu phố Phước Kiểng – TT Hiệp Phước

13:00

14:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện lực Cẩm Mỹ

Ấp 5 xã Lâm San TBA Lâm San 16 , 16A

08:30

10:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện Lực Trị An

Một phần Ấp Bình Thạch – xã Bình Hòa

08:00

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện Lực Trị An

Một phần Ấp 4 – xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu

13:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện lực Xuân Lộc

06h30 – 18h00 : Một phần xã Xuân Phú (khu vực từ Cây xăng Ông Đồn 1 đến Cấp Nước Xuân Phú)

06:30

18:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện Lực Long Thành

Huyện Long Thành: Ấp Suối Trầu 1, ấp Suối Trầu 2, ấp Suối Trầu 3, Thôn 11 – Xã Bình Sơn; Một phần ấp 2, một phần ấp 3, một phần ấp Cẩm Đường – Xã Cẩm Đường

06:30

16:00

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

19/03/2022

Điện Lực Long Thành

TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty TNHH MTV TM – DV – SX Kính Phương Anh

08:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2022

Điện lực Cẩm Mỹ

– Ấp 3, 6 Xã Lâm San

07:30

16:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/03/2022

Điện Lực Trảng Bom

Một phần khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom

08:30

15:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Long Thành

Huyện Long Thành: Xã Bình Sơn (trừ ấp Suối Trầu 1, 2, 3 và thôn 11), Xã Bình An.

07:00

17:00

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

20/03/2022

Điện Lực Trị An

Một phần Ấp 1 và một phần Ấp 2 – xã Bình Lợi – huyện Vĩnh Cửu

08:00

12:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Trị An

KH Vina Đồng Nai & Gạch Rạng Đông – Ấp Bình Chánh, xã Tân An

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Trị An

KH Kim Thuận Thắng – Ấp Bình Chánh, xã Tân An

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Trị An

TBA Dũng Khanh 2 & Dũng Khanh 3 – xã Thiện Tân

10:30

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Long Thành

Huyện Long Thành: Xã Bình Sơn (trừ Ấp Suối Trầu 1, ấp Suối Trầu 2, ấp Suối Trầu 3, Thôn 11); Xã Bình An; Xã Lộc An; Một phần khu 12, một phần khu 15 – Xã Long Đức; Một phần Khu Phước Hải – Thị trấn Long Thành

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Long Thành

Huyện Long Thành: Xã Bình Sơn (trừ Ấp Suối Trầu 1, ấp Suối Trầu 2, ấp Suối Trầu 3, Thôn 11); Xã Bình An; Xã Lộc An; Một phần khu 12, một phần khu 15 – Xã Long Đức; Một phần Khu Phước Hải – Thị trấn Long Thành; Nhánh Ấp 6 Sông Nhạn thuộc Điện lực Cẩm Mỹ quản lý.

07:00

17:00

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

20/03/2022

Điện Lực Long Thành

Huyện Long Thành: Xã Bình Sơn (trừ Ấp Suối Trầu 1, ấp Suối Trầu 2, ấp Suối Trầu 3, Thôn 11); Xã Bình An; Xã Lộc An.

07:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Long Thành

TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty CP ĐTXD Toàn Lộc và Công ty TNHH Golden

08:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Long Thành

TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty TNHH Afirst Vina – KCN Tam Phước

11:00

15:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Trảng Bom

Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom

08:00

15:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Thống Nhất

Ấp Nguyễn Huệ 2 – xã Quang Trung

07:30

08:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2022

Điện Lực Trảng Bom

Một phần KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

12:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp