18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Trạm Bảo Tuân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Trạm Lâm Nghiệp Bảo Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện Lực Đức Trọng

Khu vực : – Mất điện khu vực từ Bến xe huyện Đức Trọng dọc quốc lộ 20 đến khu vực khu vực Cầu Le Tam Bố (bao gồm toàn bộ khu vực xã Ninh Gia, xã Đà Loan, xã Ninh Loan, xã Tà Hine, xã Tà Năng, xã Đa Quyn và một phần khu vực các tổ 25, tổ 26, tổ 27, tổ 28, tổ 29, tổ 31, tổ 32 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn R’Chai 1, thôn R’Chai 2, thôn R’chai 3, thôn Phú Tân, thôn Phú An, thôn Phú Bình thuộc xã Phú Hội; thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Thành).

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Bảo Lộc

Khu vực : – Mã trạm – tên trạm: 030220250 – 472/123/16 Lý Thường Kiệt & 030220231 – 472/123/14/4 Đinh Tiên Hoàng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Mất điện toàn bộ khu vực trạm biến áp: Bảo Tuân xã Bảo Thuận.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Mất điện toàn bộ khu vực trạm biến áp: Lâm Nghiệp Bảo Thuận

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2022Cúp điện từ 08:30 đến 15:00

Điện Lực Đà Lạt

Khu vực : Đa Phú, Kim Thạch, Hố Hồng Cầu Ngo, Măng Ling

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp