LỊCH CẮT ĐIỆN ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

 Chọn quận/huyện Đà Lạt Bảo Lộc Đơn Dương Di Linh Đức Trọng Lâm Hà Đạ Huoai Đạ Tẻh Cát Tiên Bảo Lâm Lạc Dương Đam Rông 

Chọn quận/huyện

Ngày

Nội dung

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Đơn Dương

Khu vực : Một phần thôn Quảng Thuận thuộc xã Quảng Lập: Bao gồm các trạm: Quảng lập 2; Quảng lập 2B; Quảng lập 2C; Quảng lập 9.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022Cúp điện từ 06:00 đến 17:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Một phần TT Di Linh và các xã phía Nam Di Linh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/03/2022Cúp điện từ 06:00 đến 17:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Một phần TT Di Linh và các xã dọc quốc lộ 28 từ TT Di Linh đến hết xã Gia Bắc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/03/2022Cúp điện từ 06:00 đến 17:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Một phần TT Di Linh và các xã trên quốc lộ 28 đến hết xã Đinh Trang Thượng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Trạm Lâm Nghiệp Bảo Thuận vị trí trụ 473/28/23/25

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 09:00 đến 14:00

Điện Lực Bảo Lộc

Khu vực : trạm kh Phùng thị Nga, Minh trang, Nguyễn Đình Liên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Đơn Dương

Khu vực : Khu vực xã Ka Đơn, xã Pró; Tổ dân phố Nghĩa Tân; Khu vực Đà Lạt Tự Nhiên thuộc xã Quảng Lập.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022Cúp điện từ 06:00 đến 17:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Một phần TT Di Linh và các xã phía bắc Di Linh

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Đà Lạt

Khu vực : Lữ Gia, Lý Thường Kiệt, Trương Văn Hoàn, Chi Lăng, Mê Linh, Ngô Văn Sở, Học viện Lục Quân

Lý do : Cắt điện do khách hàng sử dụng lưới điện phân phối điện vi phạm quy định của pháp luật

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Đơn Dương

Khu vực : Một phần thôn Lạc Nghiệp thuộc xã Tu Tra

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Trạm Rờ Màng vị trí trụ 473/28/23/30/10/15

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện Lực Di Linh

Khu vực : Trạm Hàng Pi Ơr vị trí trụ 473/28/23/30/25

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp