LỊCH CẮT ĐIỆN ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

 Chọn quận/huyện Mỹ Tho Gò Công Đông Thị Xã Gò Công Gò Công Tây Cai Lậy Tân Phước Chợ Gạo Châu Thành Cái Bè Tân Phú Đông 

Chọn quận/huyện

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

08/03/2022

Điện lực Gò Công Đông

Một phần ấp 2 xã Tân Tây

07:30

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Gò Công Tây

– 1 phần ấp Khương Ninh xã Long Bình

07:30

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Tân Lý Tây thuộc huyện Châu Thành

07:30

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Mỹ Tho

Một phần đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Tri Phương, Lê Lợi thuộc phường 7, TPMT

07:30

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Mỹ Tho

Một phần Lộ Nguyễn Trung Trực, Lê Văn Nghề, xã Mỹ Phong, TPMT

13:30

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Thị Xã Gò Công

Một phần Xã Bình Đông – TXGC

07:30

15:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Thị Xã Gò Công

Một phần Xã Long Hưng – TXGC

07:30

15:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Chợ Gạo

Một phần Bình Quới xã Bình Phục Nhứt

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Chợ Gạo

Một phần ấp Nhơn Hòa xã Hòa Định

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần xã Hòa Hưng

07:30

09:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần xã An Thái Trung

08:00

16:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần khu 2 thị trấn Cái Bè

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần xã An Hữu, Tân Thanh

10:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Mỹ Tho

Một phần khu phố 2, phường 9, TPMT

07:30

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Gò Công Tây

– 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân

07:30

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Gò Công Tây

– 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân – 1 phần ấp Long Hải, Hòa Phú xã Long Bình

13:30

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Cai Lậy

Một phần xã Bình Phú huyện Cai Lậy

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Chợ Gạo

Một phần Bình Thuận xã Song Bình

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Chợ Gạo

Một phần xã Hòa Định

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Hòa Tịnh thuộc huyện Chợ Gạo

07:30

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần xã Hòa Khánh

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần khu 2 thị trấn Cái Bè

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần xã An Thái Trung

08:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Long Định

07:15

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/03/2022

Điện lực Gò Công Đông

Một phần ấp Dương Quới, Nghĩa Chí xã Phước Trung

07:30

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Thị Xã Gò Công

Một phần xã Tân Trung – TXGC

07:30

15:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Gò Công Tây

– 1 phần ấp Thọ Khương xã Bình Phú

08:00

16:00

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Chợ Gạo

Một phần ấp Nhơn Hòa xã Hòa Định xã Hòa Định

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Chợ Gạo

Một phần ấp Hòa Lạc Trung xã Hòa Định xã Hòa Định

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo

07:30

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo

07:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần khu 1 thị trấn Cái Bè

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Cái Bè

Một phần xã An Thái Trung

08:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/03/2022

Điện lực Tân Phú Đông

1 phần ấp Bà Tiên, Bà Từ, Pháo Đài xã Phú Đông, Phú Tân huyện Tân Phú Đông

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2022

Điện lực Tân Phú Đông

1 phần ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp