Lịch cắt điện Lâm Đồng danh sách chi tiết

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

13/03/2022

08:00:00

15:00:00

– Mã trạm – tên trạm: 030220619 – 472/282/55/29A Trường Thái; 030220617 – 472/282/55/37 Trường Thái; 030220629 – 55/34 XD Thuận Tiến

Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

08:00:00

17:00:00

– Khu vực xã Quảng Lập (trừ khu vực Đà Lạt Tự Nhiên).

Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần khu vực Đà Lạt Tự Nhiên thuộc xã Quảng Lập; Một phần thôn Lạc Nghĩa thuộc xã Ka Đơn.

Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/03/2022

08:30:00

12:30:00

Mất điện toàn bộ khu vực xã Tân Hội, xã Tân Thành và một phần khu vực thôn R’Chai 1, thôn R’Chai 2 thuộc xã Phú Hội.

Điện Lực Đức Trọng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

08:00:00

15:00:00

Các thôn Lạc Thạnh, Lạc Nghiệp, Lạc Trường, Kinh Tế Mới, R’lơm, K’lót, Ma Đanh, Ha Wai thuộc xã Tu Tra

Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

08:00:00

16:00:00

– Mã trạm – tên trạm: 030240037 – 474/105/19/6 Thiện Phương- Mã trạm – tên trạm: 030240091 – 474/105/33/6 Thiện Phương

Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

08:30:00

11:30:00

Đặng Thái Thân, 3 Tháng 4

Điện Lực Đà Lạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

08:30:00

14:00:00

Nguyên Tử Lực, Trần Đại Nghĩa, KQH Nguyên Tử Lực, Cách Mạng Tháng 8, Đặng Thái Thân

Điện Lực Đà Lạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

11:00:00

– Một phần Tổ dân phố Phú Thuận thuộc thị trấn D’ran.

Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

16:00:00

– Mã trạm – tên trạm: 030240330 – 474/164/6 Tân Vượng- Mã trạm – tên trạm: 030240476 – 474/213/19/9 Lộc Châu

Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

13:30:00

15:00:00

– Các Tổ dân phố Lâm Tuyền, Phú Thuận, Hamasing thuộc thị trấn D’ran

Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:30:00

15:00:00

Phan ĐÌnh Phùng

Điện Lực Đà Lạt

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/03/2022

09:00:00

14:00:00

trạm kh Phùng thị Nga, Minh trang, Nguyễn Đình Liên

Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:00:00

14:00:00

Mất điện toàn bộ khu vực trạm biến áp: Liên Châu xã Liên Đầm

Điện Lực Di Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:00:00

14:00:00

Mất điện toàn bộ khu vực trạm biến áp: Hòa Nam 11 xã Hòa Nam.

Điện Lực Di Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:00:00

16:00:00

– Mã trạm – tên trạm: 030260060 – 476/49/8 Hà Giang

Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:30:00

14:30:00

– Mất điện khu vực Tượng Đài dọc đường Thống Nhất đến hết thôn Phú Tân xã Phú Hội (Bao gồm các một phần khu vực các tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 10, tổ 11, tổ 13, tổ 15 thuộc thị Trấn Liên Nghĩa; khu vực các thôn Phú Lộc, thôn Phú Thịnh, thôn Phú Trung, thôn Phú Tân, thôn Phú Hòa, thôn P’ré, thôn K’Nai, thôn Lạc Lâm, thôn Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội.- Mất điện khu vực từ Tượng Đài dọc QL20 đến hết khu vực Thôn R’Chai 2 – Phú Hội (bao gồm một phần khu vực các tổ 4, tổ 10, tổ 14, tổ 16, tổ 18, tổ 25, tổ 28,tổ 29, tổ 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; khu vực thôn R’Chai 1, thôn R’chai 2, thôn Chi Rông thuộc xã Phú Hội).

Điện Lực Đức Trọng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/03/2022

08:30:00

14:30:00

Toàn bộ các xã Tân Hà, Tân Thanh, Hoài Đức Phúc Thọ, Liên Hà, Đan Phượng và một phần xã Tân Văn

Điện Lực Lâm Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp