14/03/2022

07:30:00

11:30:00

Ấp 3 -Xã Lộ 25

Điện Lực Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

08:00:00

09:30:00

Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

08:00:00

16:30:00

Ấp 5 – xã Gia Canh.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

08:00:00

16:30:00

Ấp 5 – xã Gia Canh.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

08:30:00

10:30:00

08h30 – 10h30: Một phần ấp Tân Hưng – xã Xuân Thành và một phần ấp Gia Hòa – xã Xuân Trường.

Điện lực Xuân Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

09:00:00

14:30:00

Ấp 5 – xã Phú Lộc

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

09:00:00

14:30:00

Ấp 5 – xã Phú Lộc

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

09:15:00

11:00:00

TBA Đa khoa phú Lập

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

09:15:00

11:00:00

TBA Đa khoa phú Lập

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

12:45:00

13:00:00

Ấp 1, 3, Phú Quý 2 – xã La Ngà; ấp 2,3,4,7 – xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung, Hòa Thành – xã Ngọc Định

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

12:45:00

13:00:00

Ấp 1, 3, Phú Quý 2 – xã La Ngà; ấp 2,3,4,7 – xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung, Hòa Thành – xã Ngọc Định

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

12:45:00

17:00:00

Công ty Mía Đường La Ngà.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

12:45:00

17:00:00

Công ty Mía Đường La Ngà.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

13:15:00

15:15:00

TBA MẦM NON PHÚ BÌNH

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

13:15:00

15:15:00

TBA MẦM NON PHÚ BÌNH

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

16:45:00

17:00:00

Ấp 1, 3, Phú Quý 2 – xã La Ngà; ấp 2,3,4,7 – xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung, Hòa Thành – xã Ngọc Định

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2022

16:45:00

17:00:00

Ấp 1, 3, Phú Quý 2 – xã La Ngà; ấp 2,3,4,7 – xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung, Hòa Thành – xã Ngọc Định

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

06:30:00

18:00:00

06h30 – 18h00 : Xã Xuân Thọ và một phần các xã Suối Cát, Xuân Bắc (khu vực từ ngã ba Bảo Chánh đến ngã ba Chế Biến

Điện lực Xuân Lộc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

15/03/2022

07:30:00

09:15:00

TBA Bửu Hòa 3 – tuyến 475 Biên Hùng (Mất điện một phần KP4 – P.Bửu Hòa)

Điện Lực Biên Hoà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

07:45:00

11:45:00

Ấp Đông Kim – xã Gia Kiệm (KH sau TBA Đông Kim 4)

Điện Lực Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

08:10:00

ấp 1,3,4,7-xã phú tận; ấp 5, ba tầng, suối soon 1, suối soon 2 – xã phú vinh; ấp 2,3,4,5,6,7,8-xã thanh sơn

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

08:10:00

ấp 1,3,4,7-xã phú tận; ấp 5, ba tầng, suối soon 1, suối soon 2 – xã phú vinh; ấp 2,3,4,5,6,7,8-xã thanh sơn

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

08:45:00

TBA Quốc Lộ 13 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP1, 2, 3 – P.Tân Phong, KP5 – P.Tân Tiến)

Điện Lực Biên Hoà

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

10:00:00

Ấp 1 – xã Tà Lài.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

10:00:00

Ấp 1 – xã Tà Lài.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

12:00:00

TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1, Một phần khu phố Long Đức 3 – Phường Tam Phước

Điện Lực Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

12:00:00

TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1, Một phần khu phố Long Đức 3 – Phường Tam Phước

Điện Lực Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

15:00:00

Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố nai 3, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

15:00:00

TBA Phúc Hải 2 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP1, 2, 3 – P.Tân Phong)

Điện Lực Biên Hoà

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

15:00:00

TBA Tân Hải 3 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần P. Tân Phong)

Điện Lực Biên Hoà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

17:00:00

ấp suối soon 1 – xã phú vinh; ấp 7 – xa phú tân

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:00:00

17:00:00

ấp suối soon 1 – xã phú vinh; ấp 7 – xa phú tân

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:15:00

10:15:00

Ấp Lê Lợi 1 – xã Bàu Hàm 2

Điện Lực Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:30:00

12:00:00

Một phần ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:30:00

13:00:00

Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

08:30:00

13:00:00

Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

09:45:00

11:30:00

TBA Tân Vạn 1A – tuyến 475 Biên Hùng (Mất điện một phần KP4 – P.Bửu Hòa)

Điện Lực Biên Hoà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

10:15:00

12:15:00

Khu phố Trần Cao Vân – Thị Trấn Dầu Giây

Điện Lực Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

10:15:00

12:15:00

Ấp 1 và ấp 5 – xã Tà Lài.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

10:15:00

12:15:00

Ấp 1 và ấp 5 – xã Tà Lài.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

11:30:00

15:00:00

Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

12:45:00

16:45:00

Ấp Đông Kim – xã Gia Kiệm (KH sau TBA Đông Kim 5)

Điện Lực Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

13:00:00

14:30:00

TBA THCS PHÚ XUÂN

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

13:00:00

14:30:00

TBA THCS PHÚ XUÂN

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

13:15:00

15:15:00

Ấp Hưng Thạnh, Hưng Nhơn – xã Hưng Lộc – Huyện Thống Nhất

Điện Lực Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

13:30:00

15:15:00

TBA Bửu Long 3 (Đang nhận nguồn tuyến 475 Biên Hùng) (Mất điện một phần KP Nhị Hòa – P.Hiệp Hòa)

Điện Lực Biên Hoà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

14:15:00

16:15:00

Ấp 7 – xã Tà Lài.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

14:15:00

16:15:00

Ấp 7 – xã Tà Lài.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

16:50:00

17:00:00

ấp 1,3,4,7-xã phú tận; ấp 5, ba tầng, suối soon 1, suối soon 2 – xã phú vinh; ấp 2,3,4,5,6,7,8-xã thanh sơn

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/03/2022

16:50:00

17:00:00

ấp 1,3,4,7-xã phú tận; ấp 5, ba tầng, suối soon 1, suối soon 2 – xã phú vinh; ấp 2,3,4,5,6,7,8-xã thanh sơn

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

06:30:00

16:00:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải – Thị trấn Long Thành; Một phần khu 12 – Xã Long Đức

Điện Lực Long Thành

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

16/03/2022

07:00:00

17:00:00

Ấp hiệp Nghĩa, Hiệp Lực – TT Định Quán ; ấp 6, ấp 8 – xã gia canh.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

07:00:00

17:00:00

Ấp hiệp Nghĩa, Hiệp Lực – TT Định Quán ; ấp 6, ấp 8 – xã gia canh.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

07:30:00

09:15:00

TBA Miếu Bạch Khôi (Đang nhận nguồn 474 Cơ Điện (Mất điện một phần KP4 – P.Bửu Long)

Điện Lực Biên Hoà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

07:45:00

11:45:00

Ấp Dốc Mơ 3 – xã Gia Tân 1

Điện Lực Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:00:00

09:00:00

TBA An Bình – Ấp Vàm, xã Thiện Tân

Điện Lực Trị An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:00:00

12:00:00

08h00 – 12h00: Các trạm khách hàng CS gạch Phan Hữu Lợi, CS gạch Phan Văn Thành, CS gạch Đồng Tâm, Cơ sở gạch Tuynel Xuân Lộc, Công ty 3F Việt, CS Gạch Long Thọ, Chùa Thiền Lâm, Nguyễn Quốc Việt, Công ty Hòn Đất, Công ty Lương Đức Trí, Công ty Song Khang, Nguyễn Hòa Nguyễn, Công ty Thép Thuận Phát – xã Xuân Hưng.

Điện lực Xuân Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:00:00

12:00:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1C – Xã Phước Thái

Điện Lực Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:00:00

12:00:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1C – Xã Phước Thái

Điện Lực Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:00:00

15:00:00

Một phần Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:00:00

17:00:00

Một phần Ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:00:00

17:00:00

TBA 2x100kVA Thống Nhất 4-1 hiện hữu – tuyến 474 Cơ Điện (Mất điện một phần KP4, 5 – P.Thống Nhất)

Điện Lực Biên Hoà

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:30:00

09:00:00

Mất điện khách hàng cấp nước Đồi Rìu

Điện Lực Long Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

08:30:00

17:30:00

Một phần khu 5 – thị trấn Gia Ray (khu vực từ Shop Blu đến Đài tưởng niệm huyện)

Điện lực Xuân Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

09:00:00

10:30:00

TBA Trâm Anh – Ấp Vàm, xã Thiện Tân

Điện Lực Trị An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

09:30:00

10:30:00

Mất điện khách hàng Nguyễn Đức Đạo

Điện Lực Long Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

09:45:00

11:30:00

TBA Bửu Long 30 – tuyến 476 Hàm Nghi (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Hòa Bình)

Điện Lực Biên Hoà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

11:00:00

12:00:00

TBA Cốt Pha Thiên Phú – Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân

Điện Lực Trị An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

11:00:00

12:30:00

Mất điện khách hàng Hoàng Hà

Điện Lực Long Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

13:00:00

16:30:00

08h00 – 16h30: Một phần ấp 1, 2 – xã Xuân Hưng.

Điện lực Xuân Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

13:30:00

14:30:00

TBA Tường Quốc Cường 1 – xã Thiện Tân

Điện Lực Trị An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/03/2022

15:00:00

16:30:00

TBA Cư Xá Hùng Vương – xã Thiện Tân

Điện Lực Trị An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

06:15:00

06:30:00

– Ấp 1, 2 , 3, 5 và 1 phần ấp 4 xã Xuân Tây, ấp Bể Bac, Cọ Dầu 1, 2, Ấp Láng Me, Ấp Thoại Hương xã Xuân Đông.

Điện lực Cẩm Mỹ

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/03/2022

06:30:00

16:00:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1B – Xã Phước Thái; Một phần ấp 5 – Xã Tân Hiệp

Điện Lực Long Thành

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

17/03/2022

06:30:00

18:00:00

06h30 – 18h00 : Xã Lang Minh và một phần xã Suối Cát (khu vực từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh)

Điện lực Xuân Lộc

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

17/03/2022

07:30:00

16:30:00

Một phần Ấp 3 và một phần Ấp 5 – xã Vĩnh Tân

Điện Lực Trị An

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

17/03/2022

07:45:00

11:45:00

Ấp Hưng Nghĩa – xã Hưng Lộc

Điện Lực Thống Nhất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:00:00

08:30:00

– Ấp Hoàn Quân Xã Long Giao (Trạm Cẩm Tiên A).

Điện lực Cẩm Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:00:00

10:00:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA Công ty TNHH MTV Đại Á Thành

Điện Lực Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:00:00

15:00:00

Ấp 2,3,4,5,6,7,8 – xã thanh sơn.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:00:00

15:00:00

Ấp 2,3,4,5,6,7,8 – xã thanh sơn.

Điện Lực Định Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:30:00

16:00:00

Một phần Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom

Điện Lực Trảng Bom

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

08:30:00

16:30:00

08h30 – 16h30: – Một phần khu vựcấp Tân Hữu, Tân Hợp – xã Xuân Thành; – Các trạm Tân Hợp Thành 1, Tân Hợp Thành 2, Nông súc sản Đồng Nai 1, Trang trại Trương Công Du, Lê Quốc Việt, Trại gà Xuân Thành, CS gỗ Long Việt, Tâm Dũng Nhi 2, Tâm Dũng Nhi, Cơ sở Nguyễn Hoài Ân, Hoàng Thị Xuân Hương, Công ty Tấn Lộc Tuấn, Công ty Huệ Lộc, DNTN Phát Nguyên, Công ty Tài Phát Nguyên, NM Ấp Trứng – xã Xuân Thành. – Các trạm biến áp năng lượng mặt trời thuộc nhánh Cty ATE Saphia – Tân Hữu – xã Xuân Thành

Điện lực Xuân Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

09:00:00

10:30:00

– Tổ 7A Ấp 8 Xã Thừa Đức (Trạm Thừa Đức 8).

Điện lực Cẩm Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

10:00:00

12:00:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 250kVA Công ty TNHH Quang Viên

Điện Lực Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

13:00:00

15:30:00

– Mất điện khách hàng NM Mủ Xuân Lập.- Mất điện một phần khu vực tổ 1,2,3,4,5,17 ấp Trung Tâm phường Xuân Lập TP Long Khánh.

Điện Lực Long Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2022

16:30:00

18:00:00

– Ấp 1, 2 , 3, 5 và 1 phần ấp 4 xã Xuân Tây, ấp Bể Bac, Cọ Dầu 1, 2, Ấp Láng Me, Ấp Thoại Hương xã Xuân Đông.

Điện lực Cẩm Mỹ

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật