21/07/2022
từ 05:00 – 06:15
TBA Đoàn Kết Điện lực Quận Đồ Sơn
21/07/2022
từ 05:30 – 05:45
Minh Đức, Tam Hưng, Gia Minh, Gia Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
21/07/2022
từ 05:30 – 11:30
Lưu Kỳ, Gia Minh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
21/07/2022
từ 06:00 – 07:30
AB nhánh 2 TBA Cống Họng 2 Điện lực Quận Đồ Sơn
21/07/2022
từ 06:00 – 07:30
AB1 TBA Cống Họng Điện lực Quận Đồ Sơn
21/07/2022
từ 06:00 – 12:00
Đường Lâm Tường Điện lực Quận Lê Chân
21/07/2022
từ 06:15 – 06:45
Lộ 480E2.14 sau MC 471 Vọng Hải Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
21/07/2022
từ 06:30 – 07:30
TBA Trường Hải Điện lực Quận Hồng Bàng
21/07/2022
từ 06:30 – 11:30
Đường Dư Hàng, Miếu Hai Xã,… Điện lực Quận Lê Chân
21/07/2022
từ 07:00 – 11:00
PHƯỜNG NGỌC SƠN Điện lực Quận Kiến An
21/07/2022
từ 07:30 – 10
Đường Đông Khê Điện lực Quận Ngô Quyền
21/07/2022
từ 07:30 – 10:30
TBA Lê Xá lộ 373 E2.9 xã Đại Bản – An Dương Điện lực Huyện An Dương
21/07/2022
từ 07:30 – 10:30
TBA Xuyên Đông 3 lộ 373E2.9 xã Đại Bản – An Dương Điện lực Huyện An Dương
21/07/2022
từ 08:00 – 09:00
Đường Đà Nẵng Điện lực Quận Ngô Quyền
21/07/2022
từ 08:30 – 09:30
TBA Sở GT Vận Tải Điện lực Quận Hồng Bàng
21/07/2022
từ 08:30 – 09:30
TBA Tân Dương 8. Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
21/07/2022
từ 08:30 – 11:30
Đường Lạch Tray Điện lực Quận Ngô Quyền
21/07/2022
từ 09:00 – 09:30
Cắt MC 471 Tú Sơn Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
21/07/2022
từ 09:15 – 10:15
Đường Đà Nẵng Điện lực Quận Ngô Quyền
21/07/2022
từ 09:30 – 10:30
TBA Hoa Động 8 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
21/07/2022
từ 10:30 – 11:30
TBA Dương Quan 6 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
21/07/2022
từ 11:00 – 11:30
Minh Đức, Tam Hưng, Gia Minh, Gia Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
21/07/2022
từ 14:15 – 15:15
Đường Lê Thánh Tông Điện lực Quận Ngô Quyền
21/07/2022
từ 14:30 – 17:00
TRẠM KHÁCH HÀNG Điện lực Quận Kiến An
21/07/2022
từ 15:30 – 16:30
Đường Ngô Quyền Điện lực Quận Ngô Quyền
22/07/2022
từ 05:00 – 05:30
Đằng Hải, Hàng Tổng, Lũng Đông Điện lực Quận Hải An
22/07/2022
từ 05:00 – 10
Đằng Hải Điện lực Quận Hải An
22/07/2022
từ 05:30 – 05:45
Lưu kiếm, Lưu Kỳ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
22/07/2022
từ 05:30 – 07:00
AB nhánh 2 + AB nhánh 3 TBA Quý Kim 3 Điện lực Quận Đồ Sơn
22/07/2022
từ 05:30 – 10:30
Liên Khê Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
22/07/2022
từ 06:00 – 08:00
Phường Đồng Hòa, Lãm Hà Điện lực Quận Kiến An
22/07/2022
từ 06:00 – 11:30
Đường Chợ Hàng Điện lực Quận Lê Chân
22/07/2022
từ 06:30 – 11:00
Đường Tô Hiệu Điện lực Quận Lê Chân
22/07/2022
từ 07:00 – 11:30
PHƯỜNG BẮC SƠN Điện lực Quận Kiến An
22/07/2022
từ 07:30 – 09:00
TBA Lão Phong 2 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
22/07/2022
từ 07:30 – 10
Đường Đông Khê Điện lực Quận Ngô Quyền
22/07/2022
từ 08:00 – 09:30
AB lộ 2 TBA An Dương 5B lộ 374 E2.21 xã Đặng Cương – An Dương Điện lực Huyện An Dương
22/07/2022
từ 08:00 – 09:30
TBA Bao Bì Xi Măng Điện lực Quận Hồng Bàng
22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
TBA Công ty TNHH Cơ khí Đúc Hà Quý lộ 373 E2.2 xã Nam Sơn – An Dương Điện lực Huyện An Dương
22/07/2022
từ 08:30 – 09:00
Đằng Hải, Hàng Tổng, Lũng Đông Điện lực Quận Hải An
22/07/2022
từ 08:30 – 09:30
TBA Nhựa Trọng Hưng Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
22/07/2022
từ 08:30 – 10:30
Đường Văn Cao Điện lực Quận Ngô Quyền
22/07/2022
từ 09:00 – 11:30
TBA Xuân Úc 1 Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
22/07/2022
từ 10 – 11:00
TBA Đức Phúc 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
22/07/2022
từ 10:15 – 10:30
Lưu kiếm, Lưu Kỳ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
22/07/2022
từ 14:15 – 16:00
Đường Trần phú Điện lực Quận Ngô Quyền
22/07/2022
từ 14:30 – 16:30
Đường Nguyễn Bình Điện lực Quận Ngô Quyền
22/07/2022
từ 15:00 – 15:15
Phường Đồng Hòa Điện lực Quận Kiến An
22/07/2022
từ 17:15 – 17:30
Phường Đồng Hòa Điện lực Quận Kiến An
24/07/2022
từ 00 – 00:30
Hùng Vương, Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
24/07/2022
từ 00 – 00:30
Quăn Toan, Hùng Vương Điện lực Quận Hồng Bàng
24/07/2022
từ 00 – 00:30
Đường Hồng Bàng Điện lực Quận Hồng Bàng
24/07/2022
từ 04:30 – 05:00
Hùng Vương, Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
24/07/2022
từ 04:30 – 05:00
Hùng Vương, Quán Toan Điện lực Quận Hồng Bàng
24/07/2022
từ 04:30 – 05:00
Đường Hồng Bàng Điện lực Quận Hồng Bàng
24/07/2022
từ 05:00 – 06:00
Xã An Tiến , TT Trường Sơn – Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
24/07/2022
từ 05:00 – 17:00
Xã An Tiến – Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
24/07/2022
từ 05:00 – 17:00
Xã Trường Thành, Chi Lai – Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão
24/07/2022
từ 06:00 – 22:00
Công ty Nhựa TN Tiền Phong Điện lực Quận Dương Kinh
24/07/2022
từ 07:30 – 11:00
Công ty TNHH Guo Xiang Hải Phòng (TBA TB Đoàn Kết) 180kVA-35(22)/0,4kV lộ 373 E2.2 xã Bắc Sơn – An Dương Điện lực Huyện An Dương
24/07/2022
từ 16:00 – 17:00
Xã An Tiến , TT Trường Sơn – Huyện An Lão Điện lực Huyện An Lão