21/07/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần TDP 14 TT Cát Tiên Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 14:00
– Mã trạm – tên trạm: 030220042 – 472/55/2/4 Thủy Điện Đồng Nai & 030220043 – 472/55/5 Đội Cấn- Mã trạm – tên trạm: 030200201 – 478A/103/68 Lộc Nam & 030280810 – 478A/103/59 Lộc Nam Điện Lực Bảo Lộc

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

21/07/2022
từ 08:00 – 15:00
Đa Thiện, Học Viện lục quân, Thái Phiên Điện Lực Đà Lạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:30 – 14:30
Toàn bộ khu vực Tôn K`Long xã Đạ Pal Điện lực Đạ Tẻh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 07:30 – 17:00
Các Tổ dân phố Lạc Thiện 2 và một phần Tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc thị trấn D’ran; Các thôn Lạc Bình, Lạc Xuân 1, Lạc Xuân 2 và một phần thôn Châu Sơn thuộc xã Lạc Xuân. Điện Lực Đơn Dương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần TDP 8, xã Phước Cát 2 Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 14:00
– Mã trạm – tên trạm: 030220273 – 472/123/25A/3A Bùi Thị Xuân Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 14:00
Các xã Gung Ré, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Bắc Điện Lực Di Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 14:00
Mất điện một phần: TDP4, TDP5, TDP6 thị trấn Mađaguôi. + Mất điện khách hàng: – UBND huyện Đạ Huoai. – Huyện ủy huyện Đạ Huoai. – BCH quân sự huyện Đạ Huoai. – Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai. – NM nước Đạ Huoai. Điện lực Đạ Huoai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 15:00
Nhánh phải Hồ Tuyền Lâm Điện Lực Đà Lạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/07/2022
từ 08:00 – 14:00
+ Các mã trạm – tên trạm: – 030220060 – 472/61 Bến Xe – 030220160 – 472/92/1 Bưu Điện Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/07/2022
từ 08:00 – 14:00
Các mã trạm – tên trạm: – 030220250 – 472/123/16 Lý Thường Kiệt – 030260051 – 476/49/8/16/5 Hà Giang Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/07/2022
từ 08:00 – 14:00
Một phần Tổ 24, thị trấn Lộc Thắng, xã B Lá, Lộc Bảo, Lộc Bắc và một phần thôn 6 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Điện lực Bảo Lâm

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật