21/07/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố 4 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố Hòa Bình, Hòa Phú, An Phú phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/07/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 08:40
Trạm chuyên dùng khách hàng Lò bánh tráng Trần Văn Vình Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Chi cục Thuế Khu vực Gò Dầu-Trảng Bàng-Bến Cầu Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Trường TH Tiên Thuận B Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Trường THCS Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Nguyễn Văn Buôn Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Ngân Hàng Nông Nghiệp Hảo Đước Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Trang trại chăn nuôi Phạm Văn Hài Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Đông 1, Tân Đông 2 xã Tân Lập Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:30 – 09:15:00
CS Hàn điện Nhân Tính Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:30 – 09:15:00
Nguyễn Tuấn Khanh (Hàn điện) Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 08:45:00 – 09:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Quốc Thanh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 09:00 – 09:45:00
Võ Văn Phúc Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 09:30 – 10:15:00
Nguyễn Văn Mạnh Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 09:30 – 10:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Ninh Bình-1 Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 10:00 – 10:45:00
Lê Thị Trúc Thư Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 10:15:00 – 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH MTV Hiệp Phát Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 10:30 – 11:30
Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Xa Mát Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 11:00 – 12:00
Mai Văn Kim Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 13:30 – 14:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Đèn đường Bàu Năng 1 Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 13:30 – 17:00
1/Cơ sở xay lúa Nguyễn Huy Bảng, 2/Mai Thanh Sang Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Nguyễn Văn Tài Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Trung tâm viễn thông Châu Thành Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 14:00 – 14:45:00
Nguyễn Văn Sang Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 14:00 – 15:00
Trần Phạm Tứ Phương (hàn điện) Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 14:15:00 – 15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Xưởng cưa Ninh Hưng 2 Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 15:00 – 15:45:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Đèn chiếu sáng KCN Chà Là Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 15:00 – 16:00
Nguyễn Thị Chợ Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 15:15:00 – 16:15:00
Cty TNHH MTV 22/12 Tây Ninh (Đội sản xuất) Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/07/2022
từ 16:15:00 – 17:00
Nguyễn Văn Sang Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Hiêp Bình Phường Hiệp Ninh. Khu phố 4 phường III. ấp Tân Lập xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/07/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/07/2022
từ 08:00 – 08:40
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Văn Đạt Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 08:40
Trạm chuyên dùng khách hàng Văn Hoá Bình Linh-1 Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 09:45:00
Cơ Sở Ngọc My Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
1/Nguyễn Văn Thới, 2/Tiêu Văn Dũng Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Cơ Sở Hàn Điện Quốc Vinh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Cơ Sở Hàn Điện Thanh Tuấn Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Hàn Điện Nguyễn Văn Gẩm Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Karaoke Song Trang Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Nguyễn Văn Minh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Long Giao xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Long Giao xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Hòa xã Tân Lập Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:30 – 09:15:00
HTT Lê Phạm Tuân Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:45:00 – 09:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Cty TNHH MTV Hồng Duyên Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 08:45:00 – 09:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Xay xát Đậu phộng Thuận Tân Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 09:30 – 10:15:00
Nguyễn Văn Mịch Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 09:30 – 10:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Trang trại chăn nuôi Nguyễn Thị Đức Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 09:30 – 10:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Tưới tiêu Nguyễn Văn Dọn trụ 55 tuyến 476HT Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 10:00 – 10:45:00
Hàn điện Dương văn Quốc Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 10:15:00 – 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Hộ sản xuất thanh long Huỳnh Văn Nga Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 10:15:00 – 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Khởi Hà-5 Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 10:30 – 11:30
HTT Phạm Chí Hòa Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 11:00 – 11:30
Cơ sở Phạm Văn Băng Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 14:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Văn Trọng Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 14:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn điện Minh Hiền Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 14:30
DNTN Hội Nga Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 14:30
Hàn điện Thái Mạnh Lâm Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 17:00
1/Trần Thị Dương, 2/Nguyễn Thị Thuỳ Trâm Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Công Ty TNHH Thanh Hương Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Lê Văn Cu Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Lê Văn Thiếc Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Long Giao xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Long Tân xã Long Giang Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 14:15:00 – 15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Thuận Phát Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 14:15:00 – 15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Thực phẩm Tây Ninh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 14:45:00 – 15:45:00
Cơ sở Dũng – Tùng – Phát Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 14:45:00 – 15:45:00
Cơ sở Gia công cửa sắt Nguyễn Thanh Hậu Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 15:00 – 15:45:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Chế biến nông sản Huỳnh Văn Thảo Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 15:00 – 15:45:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 15:45:00 – 16:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Thanh Sơn Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 15:45:00 – 16:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Đậu phộng Minh Phụng Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/07/2022
từ 16:00 – 17:00
DNTN Nguyễn Hữu Nghị Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 07:30 – 12:00
Khu phố An Bình phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố Gia Tân, Lộc Trát, Lộc Khê phường Gia Lộc; khu phố Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/07/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Rỗng Tượng xã Thanh Phước.Ấp 4 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/07/2022
từ 08:00 – 08:40
Trạm chuyên dùng khách hàng Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Chín Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 08:40
Trạm chuyên dùng khách hàng Thắp sáng thanh long Võ Văn Vinh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 09:00
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Tổ 2,3,6 ấp Bình Lợi xã Hảo Đước Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Phước Tây xã Long Phước Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Thuận Hòa, Thuận Tâm xã Lợi Thuận, ấp A xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 1,2 phường I Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 1,2 phường I Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 1,2 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 1,2 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Thái Bình Nguyên Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 4 ấp Sân Bay xã Tân Phong Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Phước Tân 1 xã Phan Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Phước xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:45:00 – 09:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Lò Bánh Mỳ Thắng Lợi Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 08:45:00 – 09:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Trung tâm văn hóa xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 09:15:00 – 10:00
CS Nguyễn Thị Tuyết Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 09:30 – 10:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Năm Giàu Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 09:30 – 10:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Lê Minh Giai Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 09:30 – 10:30
HTT Phan Phước Trọng Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 10:15:00 – 11:15:00
Cơ sở Nguyễn Thanh Trọng Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 10:15:00 – 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Hoàng Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 10:15:00 – 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Xay lúa Lộc Hiệp Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 10:45:00 – 11:30
Xương cưa Tiến Hưng Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 14:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trung Trinh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 14:15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Trại nuôi tôm Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 14:30
Cơ sở Tân Tiến Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Tổ 2,3,6 ấp Bình Lợi xã Hảo Đước Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Rừng Dầu, Tân Lập xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 14:15:00 – 15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn tiện Phước Lộc 1 Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 14:15:00 – 15:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Trường tiểu học Bến Củi Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 14:45:00 – 15:30
Hàn Tiện, Phan Bá Đạt Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 15:00 – 15:45:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Bến Lầy-2 Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 15:00 – 15:45:00
Trạm chuyên dùng khách hàng ấp 4-1 Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 15:45:00 – 16:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Hàn điện Văn Rê Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/07/2022
từ 16:30 – 17:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ sở SX nhang Ngô Thị Ẩn Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/07/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 3, 4 phường II Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp