21/07/2022
từ 06:30 – 10:30
AS Vô Hối 4 Điện lực Huyện Thái Thụy
21/07/2022
từ 06:30 – 11:30
1 phần phường Hoàng Diệu Điện lực Thành phố Thái Bình
21/07/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần xã An Vũ Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
21/07/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần đường Phan Bá Vành Điện lực Thành phố Thái Bình
21/07/2022
từ 07:30 – 10:30
Thái Học 2 Điện lực Huyện Thái Thụy
21/07/2022
từ 07:30 – 11:30
1 phần đường Trần Hưng Đạo Điện lực Thành phố Thái Bình
21/07/2022
từ 08:30 – 11:30
1 phần phường Trần Hưng Đạo Điện lực Thành phố Thái Bình
21/07/2022
từ 14:00 – 17:00
Hạ Tập Điện lực Huyện Thái Thụy
21/07/2022
từ 14:00 – 17:00
Thái Học 4 Điện lực Huyện Thái Thụy
22/07/2022
từ 07:30 – 11:30
1 phần phường Trần Nhân Tông Điện lực Thành phố Thái Bình
23/07/2022
từ 07:00 – 10:30
1 phần xã Việt hùng Điện lực Thành phố Thái Bình
23/07/2022
từ 07:00 – 10:30
1 phần xã bách thuận Điện lực Thành phố Thái Bình
23/07/2022
từ 07:00 – 10:30
1 phần xã bách thuận Điện lực Thành phố Thái Bình
23/07/2022
từ 07:00 – 11:00
Lễ Thần 1 Điện lực Huyện Thái Thụy
23/07/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần xã An Dục Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
23/07/2022
từ 07:30 – 11:00
TBA T1(560kVA) Bao Bì Hương Sen lộ 372E11.3 Điện lực Thành phố Thái Bình
23/07/2022
từ 07:30 – 11:30
1 phần phường Bồ Xuyên Điện lực Thành phố Thái Bình
23/07/2022
từ 13:30 – 17:00
1 phần xã Quỳnh Trang Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
25/07/2022
từ 06:30 – 10:30
Khu 2 Diêm Điền Điện lực Huyện Thái Thụy