Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế danh sách chi tiết

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

14/03/2022

07:00

15:30

BƠM VÂN GIANG

ĐL Phú Vang

Đã duyệtDi dời TBA Lộc Sơn XT 478 Huế 3

14/03/2022

07:00

15:30

Lộc Sơn

ĐL Phú Vang

Đã duyệtDi dời TBA Lộc Sơn XT 478 Huế 3

14/03/2022

07:00

15:30

Lộc Sơn 2

ĐL Phú Vang

Đã duyệtDi dời TBA Lộc Sơn XT 478 Huế 3

14/03/2022

07:00

15:30

Định Cư Phú Xuân

ĐL Phú Vang

Đã duyệtDi dời TBA Lộc Sơn XT 478 Huế 3

14/03/2022

07:30

12:30

ĐÔNG VINH 7

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay MBA Đông Vinh 7 từ 50 KVA lên 100 KVA

14/03/2022

07:30

12:30

Đông Vinh 2

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay bulong xà , thay tủ hạ thế TBA Đông Vinh 2 , Thí nghiệm CBM TBA Đông Vinh 2

15/03/2022

05:00

13:00

BƠM TAM GIANG

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

05:00

13:00

BƠM TÂY HƯNG

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

05:00

13:00

BƠM Ô BIỀN

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

05:00

13:00

BƠM Ô THẤT TỘC

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

05:00

13:00

Quảng Thái 1

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

05:00

13:00

Quảng Thái 2

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

05:00

13:00

Quảng Thái 3

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

05:00

13:00

Quảng Thái 4

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

05:00

13:00

Quảng Thái 5

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

05:00

13:00

Quảng Thái 6

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Quảng Thái 7 san tải cho TBA Quảng Thái 1 (100kVA)

15/03/2022

07:15

11:30

Bắc Vinh 3

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtTách , đấu lèo cột 45-2/41 XT 471 TC Sịa , Thay thế 1 cột trung thế vị trí 45-2/46 , chuyển dây , xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Thay bulong xà kém chất lượng , bọc cách điện trung thế nhánh rẽ Bắc Vinh 3

15/03/2022

07:30

10:30

K3 Hương Phú

ĐL Nam Đông

Đã duyệtChuyển dây CVX và chuyển công tơ từ vị trí cũ sang vị trí mới từ vị trí B1 đến B5 thuộc xuất tuyến B TBA K3 Hương Phú

15/03/2022

07:45

11:00

AN TRỤ

ĐL Phú Lộc

Đã duyệtThay dây lèo, nâng FCO lên để đảm bảo khoảng cách với máy TBA An Trụ 2 XT 478 Cầu HaiXử lý phóng điện VT 76 XT 478 Cầu Hai Ép nối thay kẹp cáp và bọc cách điện VT 96 XT 478 Cầu Hai Phát quang HLT

15/03/2022

07:45

11:00

AN TRỤ 2

ĐL Phú Lộc

Đã duyệtThay dây lèo, nâng FCO lên để đảm bảo khoảng cách với máy TBA An Trụ 2 XT 478 Cầu HaiXử lý phóng điện VT 76 XT 478 Cầu Hai Ép nối thay kẹp cáp và bọc cách điện VT 96 XT 478 Cầu Hai Phát quang HLT

15/03/2022

07:45

11:00

AN TRỤ 3

ĐL Phú Lộc

Đã duyệtThay dây lèo, nâng FCO lên để đảm bảo khoảng cách với máy TBA An Trụ 2 XT 478 Cầu HaiXử lý phóng điện VT 76 XT 478 Cầu Hai Ép nối thay kẹp cáp và bọc cách điện VT 96 XT 478 Cầu Hai Phát quang HLT

15/03/2022

07:45

11:00

HOA LƯ

ĐL Phú Lộc

Đã duyệtThay dây lèo, nâng FCO lên để đảm bảo khoảng cách với máy TBA An Trụ 2 XT 478 Cầu HaiXử lý phóng điện VT 76 XT 478 Cầu Hai Ép nối thay kẹp cáp và bọc cách điện VT 96 XT 478 Cầu Hai Phát quang HLT

15/03/2022

07:45

11:00

Phước Lộc

ĐL Phú Lộc

Đã duyệtThay dây lèo, nâng FCO lên để đảm bảo khoảng cách với máy TBA An Trụ 2 XT 478 Cầu HaiXử lý phóng điện VT 76 XT 478 Cầu Hai Ép nối thay kẹp cáp và bọc cách điện VT 96 XT 478 Cầu Hai Phát quang HLT

15/03/2022

07:45

11:00

THỦY DƯƠNG

ĐL Phú Lộc

Đã duyệtThay dây lèo, nâng FCO lên để đảm bảo khoảng cách với máy TBA An Trụ 2 XT 478 Cầu HaiXử lý phóng điện VT 76 XT 478 Cầu Hai Ép nối thay kẹp cáp và bọc cách điện VT 96 XT 478 Cầu Hai Phát quang HLT

15/03/2022

07:45

11:00

TRUNG KIỀN 2

ĐL Phú Lộc

Đã duyệtThay dây lèo, nâng FCO lên để đảm bảo khoảng cách với máy TBA An Trụ 2 XT 478 Cầu HaiXử lý phóng điện VT 76 XT 478 Cầu Hai Ép nối thay kẹp cáp và bọc cách điện VT 96 XT 478 Cầu Hai Phát quang HLT

15/03/2022

07:45

11:00

TĐC LỘC TIẾN

ĐL Phú Lộc

Đã duyệtThay dây lèo, nâng FCO lên để đảm bảo khoảng cách với máy TBA An Trụ 2 XT 478 Cầu HaiXử lý phóng điện VT 76 XT 478 Cầu Hai Ép nối thay kẹp cáp và bọc cách điện VT 96 XT 478 Cầu Hai Phát quang HLT

15/03/2022

08:00

10:00

Hà Công

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM đưòng dây hạ thế TBA Hà Công

15/03/2022

08:00

10:00

Hải Dương 3

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM đưòng dây hạ thế TBA Hải Dương 3

15/03/2022

08:00

10:00

Quảng Lợi 3

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Lợi 3

15/03/2022

08:00

10:00

Thành Trung 2

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM đưòng dây hạ thế TBA Thành Trung 2

15/03/2022

08:00

10:00

Điền Lộc 2

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM đưòng dây hạ thế TBA Điền Lộc 2

15/03/2022

08:00

10:00

Điền Lộc 8

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM đưòng dây hạ thế TBA Điền Lộc 8

15/03/2022

08:00

10:00

Đông Vinh 3

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM đưòng dây hạ thế TBA Đông Vinh 3

15/03/2022

08:00

12:00

Bơm Mỹ Phú

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Điền Lộc 11 san tải giữa Điền Lộc 10 (100kVA) và Điền Lộc 2 (400kVA) tại ngã tư Điền Lộc kết hợp Di dời đường dây trung thế và TBA Điền Lộc 10

15/03/2022

08:00

12:00

Điền Lộc 1

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Điền Lộc 11 san tải giữa Điền Lộc 10 (100kVA) và Điền Lộc 2 (400kVA) tại ngã tư Điền Lộc kết hợp Di dời đường dây trung thế và TBA Điền Lộc 10

15/03/2022

08:00

12:00

Điền Lộc 10

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA Điền Lộc 11 san tải giữa Điền Lộc 10 (100kVA) và Điền Lộc 2 (400kVA) tại ngã tư Điền Lộc kết hợp Di dời đường dây trung thế và TBA Điền Lộc 10

15/03/2022

08:00

13:00

BCH QUÂN SỰ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

BƠM BẠCH ĐẰNG

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

BƠM MAI DƯƠNG

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

BƠM ĐÔNG PHƯỚC 2

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Bơm Bàu Kho

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Bắc An Gia 1

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Bắc An Gia 2

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Bắc Phước 1

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Bắc Phước 2

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Hà Đồ

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Hải Dương 4

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM đường dây TT và TBA Hải Dương 6 san tải cho TBA Hải Dương 4 (100kVA)

15/03/2022

08:00

13:00

Mai Dương

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Phú Lương B

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột tự đúc hư hỏng, thay dây trần bằng dây bọc đảm bảo an toàn (TBA Phú Lương B)

15/03/2022

08:00

13:00

Phước Lý

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Quảng Điền 4

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Quảng Điền 5

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Xay xát gạo

ĐL Quảng Điền

HoãnXDM TBA An Gia 2 san tải cho TBA An Gia (320kVA) tại cột 39 (Đâu nối) kết hợp XDM đưòng dây hạ thế TBA Quảng Điền 2

15/03/2022

08:00

13:00

Điền Hương 1

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột tự đúc hư hỏng, thay dây trần bằng dây bọc đảm bảo an toàn (TBA Điền Hương 1)

15/03/2022

08:00

13:00

Điền Hương 2

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột tự đúc hư hỏng, thay dây trần bằng dây bọc đảm bảo an toàn (TBA Điền Hương 2)

15/03/2022

08:00

13:30

Chiếu Sáng T7

ĐL Phú Vang

Đã duyệtThay thế vỏ tủ điện hạ thế vận hành lâu năm rỉ sét, xuống cấp hư hỏng

15/03/2022

08:00

13:30

Thuận An 2

ĐL Phú Vang

Đã duyệtThay thế vỏ tủ điện hạ thế vận hành lâu năm rỉ sét, xuống cấp hư hỏng

15/03/2022

08:00

14:00

BƠM TÍN LỢI

ĐL Quảng Điền

HoãnThay sứ Đoạn tuyến từ vị trí cột 213 sau LBS 472-7/213 Quảng Lợi đến LBS 472-7/153 Quảng Lợi Cột 209 rẽ Bơm Tín Lợi , Cột 201 sau TBA Quảng Lợi 4

15/03/2022

08:00

14:00

BƠM ĐIỀN HẢI 1

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 25-26 XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

BƠM ĐIỀN HẢI 2

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 25-26 XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

BƠM ĐIỀN HẢI 3

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 81,82 và 120-121 trục chính XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

BƠM ĐIỀN HẢI 4

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 81,82 và 120-121 trục chính XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

Bơm Bắc Biện

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 25-26 XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

Hà Công

ĐL Quảng Điền

HoãnThay sứ Đoạn tuyến từ vị trí cột 213 sau LBS 472-7/213 Quảng Lợi đến LBS 472-7/153 Quảng Lợi Cột 209 rẽ Bơm Tín Lợi , Cột 201 sau TBA Quảng Lợi 4

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Công 1

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Công 2

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Công 3

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Công 4

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Công 5

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Công 6

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Công 7

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Công 8

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Công 9

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Lợi 3

ĐL Quảng Điền

HoãnThay sứ Đoạn tuyến từ vị trí cột 213 sau LBS 472-7/213 Quảng Lợi đến LBS 472-7/153 Quảng Lợi Cột 209 rẽ Bơm Tín Lợi , Cột 201 sau TBA Quảng Lợi 4

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Lợi 4

ĐL Quảng Điền

HoãnThay sứ Đoạn tuyến từ vị trí cột 213 sau LBS 472-7/213 Quảng Lợi đến LBS 472-7/153 Quảng Lợi Cột 209 rẽ Bơm Tín Lợi , Cột 201 sau TBA Quảng Lợi 4

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Ngạn 1

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Ngạn 2

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Ngạn 6

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Quảng Ngạn 7

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Sơn Công

ĐL Quảng Điền

HoãnThay sứ Đoạn tuyến từ vị trí cột 213 sau LBS 472-7/213 Quảng Lợi đến LBS 472-7/153 Quảng Lợi Cột 209 rẽ Bơm Tín Lợi , Cột 201 sau TBA Quảng Lợi 4

15/03/2022

08:00

14:00

TITAN QUẢNG CÔNG 2

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

TiTan Quảng Công 1 T2

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Titan Quảng Công 1 T1

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 233, cột 219, 241, 256, 258, 259 trục chínhThay sứ từ vị trí cột 192 sau Rec 471-7/191 Quảng Ngạn đến cột 260 Kết hợp Cải tạo hệ xà và thiết bị TBA Quảng Ngạn 1, Quảng Ngạn 2,6,7

15/03/2022

08:00

14:00

Điền Hòa 2

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 25-26 XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

Điền Hòa 7

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 25-26 XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

Điền Hải 1

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 25-26 XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

Điền Hải 2

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 81,82 và 120-121 trục chính XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

Điền Hải 3

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 81,82 và 120-121 trục chính XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

Điền Hải 4

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 81,82 và 120-121 trục chính XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

08:00

14:00

Điền Hải 5

ĐL Quảng Điền

HoãnThay thế cột 81,82 và 120-121 trục chính XT 471 TC Điền Hòa

15/03/2022

12:30

18:30

Bác Vọng

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

12:30

18:30

Bác Vọng

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

12:30

18:30

Nghĩa Lộ

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

12:30

18:30

Nghĩa Lộ

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

12:30

18:30

Xuân Tuỳ 1

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

12:30

18:30

Xuân Tuỳ 1

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

12:30

18:30

Xuân Tuỳ 2

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

12:30

18:30

Xuân Tuỳ 2

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

12:30

18:30

Đức Nhuận

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

12:30

18:30

Đức Nhuận

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế 02 cột trung thế vị trí 30/23, 30/23-1/10 XT 471TC Sịa, chuyển dây, xà sứ và phụ kiện sang cột mới , Đấu nối bộ CSV ĐD tại vị trí cột 30/23-1/14 thuộc XT 471 TC Sịa Thu hồi DCL 1 Bát Vọng , Thí nghiệm CBM TBA Xuân Tùy 1, 2, TBA Nghĩa Lỗ, TBA Đức Nhuận

15/03/2022

13:30

16:00

Hương Phú 4

ĐL Nam Đông

Đã duyệtChuyển dây CVX và chuyển công tơ từ vị trí cũ sang vị trí mới từ vị trí A1 đến A10 và A1/1 đến A1/2 thuộc xuất tuyến A TBA Hương Phú 4

15/03/2022

13:30

19:00

Thuận An 1

ĐL Phú Vang

Đã duyệtThay thế vỏ tủ điện hạ thế vận hành lâu năm rỉ sét, xuống cấp hư hỏng

16/03/2022

07:00

12:00

Hương Hồ 1

ĐL Hương Trà

Đã duyệtThu hồi dây và xà ĐD XT 482 Huế 2 đã tháo bỏ đi chung cột với ĐD hạ thế VT AC1-C10, B1-B7 TBA Hương Hồ 1 và B3-B7 TBA Xước Dũ 2

16/03/2022

07:00

12:00

Xước Dũ 2

ĐL Hương Trà

Đã duyệtThu hồi dây và xà ĐD XT 482 Huế 2 đã tháo bỏ đi chung cột với ĐD hạ thế VT AC1-C10, B1-B7 TBA Hương Hồ 1 và B3-B7 TBA Xước Dũ 2

16/03/2022

07:15

12:00

Quảng Ngạn 1

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV TBA Quảng Ngạn 1, 2, 6, 7

16/03/2022

07:15

12:00

Quảng Ngạn 2

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV TBA Quảng Ngạn 1, 2, 6, 7

16/03/2022

07:15

12:00

Quảng Ngạn 6

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV TBA Quảng Ngạn 1, 2, 6, 7

16/03/2022

07:15

12:00

Quảng Ngạn 7

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV TBA Quảng Ngạn 1, 2, 6, 7

16/03/2022

07:30

13:00

CHĂN NUÔI LỘC ĐIỀN

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Chăn Nuôi Lộc Hòa

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Lộc Hòa 1

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Lộc Hòa 11

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Lộc Hòa 2

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Lộc Hòa 3

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Lộc Hòa 4

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Lộc Hòa 5

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Lộc Hòa 6

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Lộc Hòa 7

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Lộc Hòa 8

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Nam Truồi

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Nhà Máy Nước Lộc An

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM BẠCH MÃ

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Đập Truồi 1

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

13:00

Đập Truồi 2

ĐL Phú Lộc

Đã duyệt– Thay đo đếm trung thế ranh giới giữa ĐL Hương Thủy và ĐL PhúLộc tại VT 15/221 XT 473 La Sơn – Xử lý tiếp xúc DCL 473-7/15/222/7 Lộc Hòa – Thu hồi LBFCO 473-7/15/222/32 Lộc Hòa – Xử lý cácVT 15/222/45, 15/222/46 (thiếu cổ dề xà), 15/222/50/5 xà néo góc lắp giữa chụp cột, cần đưa lên cao) – Phát quang HLT

16/03/2022

07:30

16:00

Cổ Lão

ĐL Hương Trà

Đã duyệtThay dây hạ thế TBA Cổ Lão từ TBA đến B11 và từ TBA đến A6, san chuyển công tơ qua lưới mới

16/03/2022

13:15

17:00

Nuôi Tôm Điền Lộc 5

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV, tủ hạ thế TBA Điền Hòa 3

16/03/2022

13:15

17:00

Nuôi Tôm Điền Lộc 6

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV, tủ hạ thế TBA Điền Hòa 3

16/03/2022

13:15

17:00

Nuôi Tôm Điền Lộc 7

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV, tủ hạ thế TBA Điền Hòa 3

16/03/2022

13:15

17:00

Trang Trại Điền Hòa

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV, tủ hạ thế TBA Điền Hòa 3

16/03/2022

13:15

17:00

Điền Hoà 3

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV, tủ hạ thế TBA Điền Hòa 3

16/03/2022

13:15

17:00

Điền Lộc 8

ĐL Quảng Điền

Đã duyệtThay thế tiếp địa, bulong xà, lèo xuống MBA, các FCO,sứ đỡ lèo, CSV, tủ hạ thế TBA Điền Hòa 3