LỊCH CÚP ĐIỆN TOÀN TỈNH AN GIANG TỪ NGÀY MAI ĐẾN CUỐI TUẦN(9-11/04/2021)

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Năm 08/04/2021

Long Xuyên

08h00 – 14h00

Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực từ hẻm 8 đến cầu Cái Sơn, các hẻm 1, 3, 4, 5, SiRô Hải Mã, đường Hải Thượng Lãn Ông ) – TPLX

Kết hợp UBND TPLX chỉnh trang đô thị: nâng cao tủ điện, bảo trì TBA, kiểm tra tụ bù HT, đo điện trở đất, sửa chữa dây N hộp CBpp, gỡ tổ chim + đóng nắp hộp CB đầu trụ trạm Tịnh Xá Ngọc Giang trụ 2-4/27 tuyến 477LX

 

Ngày: Thứ Bảy 10/04/2021

Châu Đốc

06h00 – 06h20

+ Một phần thị trấn An Phú: từ vị trí trụ 472AP/66 đến cổng chào TT An Phú (trụ 472AP/102); + Một phần xã Đa Phước: trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957; + Xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957).

Chuya63n bị nhận chuyển tải lưới điện 475CĐ cấp điện cho 472AP đến trụ 472AP/66

 

06h00 – 18h00

Một phần Thị trấn An Phú – Huyện An Phú

TN ĐK thiết bị trạm 110kV An Phú. ĐLCĐ kết hợp cắt điện 472AP (kh vực TT An Phú) để huyện c¬a cây mục gốc không an toàn mùa m¬a bão trên TL956,

 

Xã Nhơn Hội, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông và 1 phần xã Đa Phước (ấp Phước Quãng), huyện An Phú.

TN ĐK thiết bị trạm 110kV An Phú. ĐLCĐ kết hợp cắt điện 476AP để huyện di dời trụ điện trả lại mặt bằng các cống trên TL957,

 

Xã Quốc Thái, Khánh Bình, thị trấn Long Bình, một phần xã Nhơn Hội – Huyện An Phú Huyện KohThum – Tỉnh Kandal – Campuchia

TN ĐK thiết bị trạm 110kV An Phú. ĐLCĐ kết hợp di dời, chỉnh trang trụ 474-478AP/71 tuyến 474-478AP theo yêu cầu của huyện.

 

Xã Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình, thị trấn Long Bình – Huyện An Phú

TN ĐK thiết bị trạm 110kV An Phú. ĐLCĐ kết hợp di dời, chỉnh trang trụ 474-478AP/71 tuyến 474-478AP theo yêu cầu của huyện.

 

18h00 – 18h20

+ Một phần thị trấn An Phú: từ vị trí trụ 472AP/66 đến cổng chào TT An Phú (trụ 472AP/102); + Một phần xã Đa Phước: trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957; + Xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957).

Chuẩn bị nhận chuyển tải lưới điện từ 472AP.

 

Ngày: Chủ Nhật 11/04/2021

Châu Thành

08h00 – 17h00

Một phần TT An Châu (khu vực dọc QL91 bên trái từ Cầu chắc cà đao đến DNTN Ba Khoái)-Huyện Châu Thành

UBND Thi Trấn An Châu đề nghị cắt điện chỉnh trang đô thị, chỉnh trang mở rộng lộ giới, phát quang cây cao có khả năng ngã đổ dọc QL 91

 

Chợ Mới

06h00 – 18h00

Một phần xã Hòa An (từ NM Tấn Hiệp Lợi đến cầu Đình An Hòa); nhánh rẽ Đình An Hòa thuộc xã Hòa Bình và Cồn An Thạnh – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

Thực hiện BPAT cho Điện lực Lắp Vò công tác theo CV số: 1028/PCĐT-ĐD.

 

Một phần xã Hòa An (từ NM Tấn Hiệp Lợi đến cầu Đình An Hòa); nhánh rẽ Đình An Hòa thuộc xã Hòa Bình và Cồn An Thạnh – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

Thực hiện BPAT cho Điện lực Lắp Vò công tác theo CV số: 1028/PCĐT-ĐD.

 

Một phần xã Hòa An (từ NM Tấn Hiệp Lợi đến cầu Đình An Hòa); nhánh rẽ Đình An Hòa thuộc xã Hòa Bình và Cồn An Thạnh – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

Thực hiện BPAT cho Điện lực Lắp Vò công tác theo CV số: 1028/PCĐT-ĐD.

 

07h00 – 17h00

Xã Mỹ Hội Đông; Một phần xã Nhơn Mỹ – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

Thực hiện BPAT cho Điện lực Phú Tân công tác (Cắt theo đề nghị số 39/BQLDA ngày 23/03/2021 v/v đề nghị hỗ trợ cắt điện để thực hiện thi công gói thầu di dời đường dây trung thế để mở rộng Đường tỉnh 954 huyện Phú Tân).

 

Long Xuyên

07h30 – 17h00

Phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến cống Bà Thứ phía bên trái, siêu thị Mega) – TP Long Xuyên

Thực hiện BPAT cho UBND TPLX thi công QL91: Chỉnh trụ + nâng cao ĐDTHT + cáp viễn thông trụ 1-3/21.16, 1-3/21.20, 1-3/21.32, 1-3/21.42 tuyến 471LX-474LX

 

Phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến cống Bà Thứ phía bên trái, siêu thị Mega) – TP Long Xuyên

Thực hiện BPAT cho UBND TPLX thi công QL91: Chỉnh trụ + nâng cao ĐDTHT + cáp viễn thông trụ 1-3/21.16, 1-3/21.20, 1-3/21.32, 1-3/21.42 tuyến 471LX-474LX

 

Một phần P. Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (khu vực phía bên phải từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn – trừ khu vực Mương Thơm; phía bên trái từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn), khu vực KTX ĐHAG và ASSH xung quanh – TP Long Xuyên

Thực hiện BPAT cho UBND TPLX thi công QL91: Chỉnh trụ + nâng cao ĐDTHT + cáp viễn thông trụ 3-5/36, 3-5/57 tuyến 473LX-475LX

 

Một phần P. Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (khu vực phía bên phải từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn – trừ khu vực Mương Thơm; phía bên trái từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn), khu vực KTX ĐHAG và ASSH xung quanh – TP Long Xuyên

Thực hiện BPAT cho UBND TPLX thi công QL91: Chỉnh trụ + nâng cao ĐDTHT + cáp viễn thông trụ 3-5/36, 3-5/57 tuyến 473LX-475LX

 

Phú Tân

07h00 – 17h00

Xã Kiến An , Mỹ Hội Đông, một phần xã Kiến Thành ( từ chợ Cái Xoài đến cầu Mương Lớn ), xã Nhơn Mỹ ( từ chợ Nhơn Mỹ đến cầu Chà Và) – huyện Chợ Mới.

Cắt theo đề nghị số 39/BQLDA ngày 23/03/2021 v/v đề nghị hỗ trợ cắt điện để thực hiện thi công gói thầu di dời đường dây trung thế để mở rộng Đường tỉnh 954.

 

Thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Hòa, một phần xã Tân Trung( Đoạn từ Ngã ba Lộ Sứ đến âp Vàm Nao ) – huyện Phú Tân.

Cắt theo đề nghị số 39/BQLDA ngày 23/03/2021 v/v đề nghị hỗ trợ cắt điện để thực hiện thi công gói thầu di dời đường dây trung thế để mở rộng Đường tỉnh 954.

 

Tri Tôn

08h00 – 16h00

Một phần ấp Ô Tà Tưng, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn

Phát hoang đương dây trung thế. ( tài sản khách hàng XNĐN Tri Tôn )

 

11h00 – 13h00

Ấp Rồ Lăng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn

Phát hoang đương dây trung thế. ( tài sản khách hàng XNĐN Tri Tôn )

 

Xem thêm