LỊCH CÚP ĐIỆN TOÀN TỈNH BÌNH THUẬN TỪ NGÀY MAI ĐẾN CUỐI TUẦN(9-11/04/2021)

ĐL

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Khu vực

Lý do

Phan Thiết

09/04/2021

08:00:00

12:00:00

thôn Hiệp Trí, Hiệp Nghĩa, Hiệp Phước xã Tân Thuận – huyện Hàm Thuận Nam

Khách hàng đề nghị cắt điện

Phan Thiết

10/04/2021

08:00:00

11:00:00

thôn Tà Mon – xã Tân Lập – huyện Hàm Thuận Nam

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Phan Thiết

10/04/2021

08:00:00

16:00:00

một phần phường Đức Thắng – Phan Thiết

Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Phan Thiết

10/04/2021

13:00:00

16:00:00

thôn Lâp Đức – xã Tân Lập – huyện Hàm Thuận Nam

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

 

Tuy Phong

09/04/2021

08:00:00

12:00:00

Một phần -Thôn Hà Thủy 2- Xã Chí Công

Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Tuy Phong

09/04/2021

08:00:00

11:00:00

Một phần Khu phố 5, Khu phố 6- Liên Hương, Bình Thạnh

Khách hàng đề nghị cắt điện

Tuy Phong

09/04/2021

08:00:00

17:00:00

Thôn Lâm Lộc, Hiệp Đức- xã Chí Công; Đường Quang Trung, Lý Thường Kiệt- một phần Thị trấn Phan Rí Cửa.

Khách hàng đề nghị cắt điện

Tuy Phong

09/04/2021

08:00:00

12:30:00

Thôn An Trung- xã Bình An- Huyện Bắc Bình

TBA: Sửa chữa thường xuyên

 

Hàm Tân

09/04/2021

08:00:00

11:30:00

Đường Hoàng Hoa Thám – Phường Phước Hội – Thị xã La Gi

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Hàm Tân

09/04/2021

08:00:00

11:00:00

Đường Ngô Gia Tự, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Khách hàng đề nghị cắt điện

Hàm Tân

09/04/2021

13:30:00

14:30:00

Đường Hòa Bình – Phường Phước Hội – Thị Xã La Gi

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Hàm Tân

09/04/2021

15:00:00

16:00:00

Đường Nguyễn Công Trứ – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Hàm Tân

10/04/2021

08:00:00

10:00:00

Đường Nguyễn Trường Tộ – Phường Tân An – Thị xã La Gi

Khách hàng đề nghị cắt điện

 

Hàm Thuận Bắc

09/04/2021

07:00:00

08:00:00

Một phần khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Hàm Thuận Bắc

09/04/2021

16:00:00

17:00:00

Một phần khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc

Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Hàm Thuận Bắc

10/04/2021

08:00:00

10:00:00

Thôn 1, xã Hàm Đức. Thôn 1, một phần thôn 2, xã Hồng Sơn – Hàm Thuận Bắc

Khách hàng đề nghị cắt điện

Hàm Thuận Bắc

10/04/2021

08:00:00

12:00:00

Một phần khu phố Lâm Hòa (khách hàng trạm TBA UBND Huyện), Thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc

Khách hàng đề nghị cắt điện

Xem thêm