Vụ xe khách rơi xuống vực khi leo đèo: Đoàn khách du lịch 40 người ra đi mãi mãi do xe mất phanh

– Cô ng an tỉnh Thư ̀ a Thiê n – Huế vư ̀ a có báo cáo nhanh về vụ tai nạn xe khách xảy ra trê n phía Bă ́ c đèo Hải Vâ n, nguyê n nhâ n ban đâ ̀ u đư ơ ̣ c x. á. c đị nh do xe bị mâ ́ t phanh.

Vụ xe khách rơi xuống vực khi leo đèo: Đoàn khách du lịch 40 người ra đi mãi mãi do xe mất phanh

Lã nh đạo TP. Đà Nẵng và tỉnh TT-Huế thă m hỏ i, hô ̃ trơ ̣ các nạn nhâ n vụ xe khách rơ i xuô ́ ng vư ̣ c ơ ̉ đèo Hải Vâ nNô ̃ lưc cưu chưa các nạn nhâ n vụ xe khách rơ i xuô ́ ng vư ̣ c ơ ̉ đèo Hải Vâ n

Theo đó , vào khoảng 12h30 cù ng ngày, tại Km 898+ 200 thuô ̣ c đèo Hải Vâ n ( thị trâ ́ n Lă ng Cô , huyện Phú Lô ̣ c) , tài xế Trư ơ ng Anh Minh ( 48 tuô ̉ i, trú thành phô ́ só c Tră ng, tỉnh só c Tră ng) điều khiến xe ô tô BKs 51B- 229. 30 đi theo hư ơ ́ ng Đà Nẵng – Huế.

Khi đến vị trí trê n, xe rơ i xuô ́ ng vư ̣ c khoảng 30m. Trê n xe chơ ̉ theo 21 ngư ơ ̀ i là sinh viê n, giảng viê n Trư ơ ̀ ng Cao đă ́ ng K. inh tế Kỹ thuâ ̣ t Kiê n Giang. Vụ tai nạn giao thô ng xe khiến 10 ngư ơ ̀ i bị đa châ ́ n thư ơ ng, trong đó có mô ̣ t nư ̃ nạn nhâ n bị đư ́ t lìa cánh tay; 12 ngư ơ ̀ i bị xâ y xát. Trê n đư ơ ̀ ng chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng câ ́p cư ́ u, nạn nhâ n Vũ Thị Thảo ( 21 tuô ̉ i, trú tỉnh Kiê n Giang) đã t. ư ̉ v. ong.

Tài xế Trư ơ ng Anh Minh và phụ xe là Ngô Vă n Long ( 21 tuô ̉ i, trú xã An Ninh, huyện Châ u Thành, tỉnh só c Tră ng) bị thư ơ ng nhẹ . Theo lơ ̀ i khai củ a tài xế Trư ơ ng Anh Minh vơ ́ i Cơ qu. an cô ng an, trong lú c đang đô ̉ dô ́ c đèo Hải Vâ n thì xe bị mâ ́ t phanh, lao xuô ́ ng vư ̣ c. Tài xế này đã cô ́ cho xe tư ̣ a vào sư ơ ̀ n nú i như ng khô ng đư ơ ̣ c, sau đó đ. ánh lái tránh xe ngư ơ ̣ c chiều, lao vào taluy và xe tiếp tụ c bị rơ i xuô ́ ng vư ̣ c.

Scroll to Top